Inuiattut Ullorsiornermi Naalakkersusiut Siulittaasuata oqalugiaataa


Naalakkersuisut Siulittaasuata Aleqa Hammondip Inuiattut Ullorsiornitsinni Namminersornerullutik Oqartussat ukiut 35 -it matuma siornagut Namminersorlutillu Oqartusat ukiut tallimat matuma siornagut eqqunneqarsimaneri ukioq mannalu nalliussineqarnerat malunnartinniarlugu oqalugiarpoq. Oqalugiarneq pivoq Namminersorlutik Oqartussat Kulturikkut Nersornaasiuttagaannik Katuami tunniussisoqarmat.


Nipaa tusaruk.


Oqalugiaat atuaruk.


Inuiattut Ullorsiorneq Nuummi, assilisat.


Inuiattut Ullorsionerput pillugu Aleqa Hammondip aviisitigut allaaserisaa.