OLT pillugu

Nunat nunasiaataasimasut sineriallit sammineqarput (Nunat OLT-mut ilaasortat)

Naalakkersuisut Siulittaasuata, Aleqa Hammondip, ullumi nunat nunasiaataasimasut (OLT-mut ilaasortat) sineriallit kattuffianni siulittaasoq kiisalu OLT-p allattoqarfiani pisortaq ataatsimeeqatigai.

Nunat nunasiaataasimasut nunallu immikkoortui sineriallit (nunat OLT-t) tassaapput nunat nunallu immikkoortui nunanut EU-mut ilaasortaasunut immikkut attuumassuteqartut. Kattuffik nunanit nunallu immikkoortuinit 26-nit Frakrigimut, Pukkittormiunut, Tuluit Nunaannut Danmarkimullu ilaasortaaffigineqarpoq. Kalaallit Nunaat, Kalaallit Nunaata Bruxellesimi Sinniisoqarfia aqqutigalugu, OLT-mi Siulersuisuni ilaasortaavoq, avatangiiseq, silaannaap allanngoriartornera pinngortitamilu ajunaarnersuit pillugit suleqatigiissitami siulittaasuulluni.

OLT-mi Siulersuisut siulittaasup, Cedrick Tilmap Arubameersup ullumi OLT-mi pingaarnersiugai Naalakkersuisut Siulittaasuannut saqqummiuppai. Siulersuisut ukiumi matumani peqatigiinnerup EU-mi ersarinnerulernissaa salliutinniarpaa. Tamanna siuarsarniarlugu OLT-mut ilaasortat kingullermik ataatsimiinneranni decemberimi pisumi politikkikkut pingaarnertut siulersuisut nunanit OLT-mut ilaasortanit pingasunit politikerinik pingasunik ilaasortaqartut pilersippaat.

Tamatuma saniatigut OLT-mut Allattoqarfiup pisortaata, Piere Berthelotip, politikkikkut pingaarnersiukkanut uiggiullugu suliassat aalajangersimasut ilisimatitsissutigai. Allattoqarfiup OLT-mi Siulersuisut, EU-mi suliffeqarfinnik annertunerusumik ingammik piginnaasatigut annertusaanermik attaveqatigiinnermillu ikiortarpai. Piginnaasatigut annertusaaneq ilaatigut Allattoqarfiup OLT-mi ilaasortanut ilinniartunut sungiusarfinnik, suliamik ingerlatsisunik ilinniartunillu neqerooruteqartarnikkut ingerlanneqarnissaa qulakkissaavaa. Pierre Bethelot neriuppoq, aaqqissuussineq taanna siunissami Allattoqarfimmi kalaallimik ilinniartoqalernermik kinguneqassasoq.

Tamatuma kingorna Naalakkersuisut Siulittaasuata Kalaallit Nunaata OLT-mik suleqateqarnermi kissaatai saqqummiuppai. Kalaallit Nunaata 2012-imi OLT-mi Siulittaassuuffeqarnermini politikkikkut saqquminissaq avatangiisitigullu isumannaatsumik ineriartortitsinissaq, ingerlaneq nanginneqartussatut kissaatigineqartoq, sammisimavai. Siulittaasup taakkua saniatigut imaani ilisimatusarnerup aalisarnerullu suleqatigiissutaasinnaanerat tikkuarpai. Siulersuisunut siulittaasup siunnersuutit taakkua ilassilluarpai siulersuisunullu oqariartuutit ingerlateqqissallugit neriorsuilluni.