Uraninut tunngatillugu Naalakkersuinikkut pisinnaatitaaffiit

Kalaallit Nunaanni uraninut aatsitassanullu allanut radioaktiviusunut tunngatillugu nunanut allanut tunngasutigut Naalakkersuinikkut pisinnaatitaaffiit.

Kalaallit Nunaanni uraninut aamma aatsitassanut allat radioaktiviusunut tunngatillugu piiaanermik attueqqusinngilluinnarnerup Inatsisartunit atorunnaarsinneqarneranut atatillugu danskit/kalaallit ataatsimut suliaannik nalunaarusiortoqarpoq “Uranimik piaaneq avammullu nioqquteqarneq, oktober 2013.” Aatsitassanut tunngasut  Namminersorlutik Oqartussanit 1. Januar 2010-mi oqartussaaffigineqalerput. Nalunaarusiornermi paasineqarpoq danskit naalakkersuisuisa Naalakkersuisullu isumaqatigiissutigisimasaat tassaasut uran aamma aatsitassat allat qinngornillit.

Nalunaarusiornermili ilanngullugu paasineqarpoq suliassaqarfimmut tiguneqartumut tunngatillugu Naalakkersuisut aamma danskit naalakkersuisuisa isumaqatigiinngissutigigaat nunanut allanut tunngasutigut naalakkersuinikkut Naalakkersuisut qanoq  pisinnaatitaaffeqartinneqassanersut.

Namminersornermik inatsisip paasineqarnissaanut tunngatillugu taamaasillunilu Kalaallit Nunaannut Danmarkimullu apeqqut tunngaviusumik annertuumillu pingaaruteqarpoq. Taamaattumik apeqqutit nunanut allanut tunngasutigut nalakkersuinikkut tamakkiisut kiisalu uranimik aatsitassallu allat radioaktivitalinnik piiaanermut nunattalu avataanut nioqquteqartarnermut tunngatillugu namminersorlutik oqartussat naalagaaffiullu pisinnaatitaaffii pillugit Ole Spiermann-imit qulaajarneqarnissaat eqqarsaatigalugit saqqummiunneqarnissaat Namminersorlutik Oqartussanit suliakkiutigineqarsimavoq.

Danskit naalakkersuisuisa tunngavilersuutigaat illersornissamut sillimaniarnermullu politikkip imarisaa annertunerusoq, danskillu naalakkersuisuisa siunnersuutigaat namminersornermik inatsimmut tunngatillugu kalaallit-danskit ataatsimut piareersaataasumik suliarisimasaasa annertusineqarnissaat. Taamatut qisuariartoqarneratigut apeqqutit nalornissutigineqartut arlallit peerneqarput, tamakkiisumillu aalajangerneqarluni danskit naalakkersuisuisa nunanut allanut tunngasutigut naalakkersuinikkut pisinnaatitaanertik ingerlassinnaanngikkaat Namminersorlutik Oqartussat inatsisiliortutut pissaaneqarnerat aamma inatsisinik atuutsitsinermut aqutsisutut pissaaneqarnerat allanngortissinnaanagulu killilersorsinnaanngimmassuk aatsitassaqanerup suliassaqarfiata iluani.

“Naalakkersuisut sinnerlugit akissummi tassani inerniliinerit annertuumik nuannaarutigaakka. Uranimut aatsitassallu allat radioaktiviusunut tunngatillugu atuinissamut avammullu nioqquteqarnissamut tunngatillugu namminersorlutik oqartussat naalaagaaffiullu pisinnaatitaaffii pillugit apeqqutit pingaaruteqarluinnartut  qulaajarneqarput, massakkut uppernarsarneqarpoq suliassaqarfinnut tiguneqarsimasunut taakkununngalu sinaakkusiussanut tunngatillugu namminersorlutik oqartussat  pisinnaatitaaffii ersarilluinnartut.

Suliaq inuit pisinnaatitaaffii naalagaaffiullu aaqqissuusaaneranut pisinnaatitaaffiit pillugit kunngeqarfimmi ilisimasaqarnerpaamit suliarineqarpoq. Suliaminik ilisimasaqarluartuuvoq namminersorlunilu inatsisissap suliarineqarneranut atatillugu kalaallit-danskit namminersorneq pillugu isumalioqatigiissitaani siunnersortitut peqataasarlunilu atorneqartarsimavoq. Taamaattumik nalunaarusiaq pineqartoq pingaartittorujussuuara, taassumalu imarisai pillugit Statsministerimik sapaatip akunnerani uani eqqartueqateqarnissannut  qilanaarpunga”  taamak oqarpoq Naalakkersuisut siulittaasuat Aleqa Hammond.

 

Responsum.

 

Annertunerusumik paasisaqartoqarusukkuni attavissaq: Naalakkersuisoqarfimmi pisortaq Jørn Skov Nielsen oqarasuaat +299 345634 aamma Nunanut Allanut direktøri Kai Holst Andersen oqarasuaat + 299 345151 atorlugit attavigineqarsinnaapput.