Tuttut umimmaallu pillugit Nalunaarut nutarterneqarpoq

 

Tuttut pillugit nalunaarutit maannamut atuuttut Aalisarnermut Piniarnermut Nunaleriner-mullu Naalakkersuisoqarfimmit (APNN) allanngortinneqarput nutarterneqarlutillu nalu-naarummilu nutaami tuttut illersugaanerat piniagaanerallu pillugit ataatsimoortinneqar-lutik. Umimmaat illersugaanerat piniagaanerallu pillugit nalunaarut ilanngullugu anni-kitsumik aamma nutarnerneqarpoq. Nuka Møller Lund, Piniarnermut Naalakkersuisoqarfimmi tuttut umimmaallu pillugit suliaqartoq oqarpoq:

Nipaa tusaruk.