Naalakkersuisoqarfiup pisortaanik atorfinitsitsineq

Naalakkersuisut ulloq 23. juni 2013 ataatsimiinnerminni aalajangerpaat atorfinitsitsinissamut atatillugu ataatsimiititaliap innersuussutaa malissallugu, taamaasillunilu Ineqarnermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfimmi pisortatut atorfinitsinneqarpoq Søren Stach Nielsen (52).

Søren Stach Nielsen kingusinnerpaamik 1. juli 2013 Ineqarnermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfimmi pisortatut sulilissaaq.

Søren Stach Nielsen Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfiani pisortatut – december 2012-miillu pisortaanerugallartutut – atorfeqarpoq.