Nuummi Umiarsualivik

Nuummi nutaamik umiarsualiviliornissaq Naalakkersuisut akuersissutigaat

Nuummi umiarsualiviup pilersaarutit malillugit 2016-ip aallartinnerani ingerlanneqaler-tussatut piareerneqartussap pilersinneqarnissaanik, aningaasalersorneqarnissaanik ingerlanneqarnissaanillu isumaginnittussamik Aktiaateqarluni ingerlatseqatigiiffimmik pilersitsinissaq Naalakkersuisut aalajangerpaat. Aktiaateqarluni ingerlatseqatigiiffik Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussanit tamakkiisumik pigineqassaaq, tassa aningaasaqarnikkut misissueqqissaarnerit takutimmassuk tamanna aningaasaqarniar-neq eqqarsaatigalugu aaqqiissutissatut pitsaanerpaassasoq. Naalakkersuisut aalajangernerat Inatsisartut ukiaru Ukiaanerani Ataatsimiinnissaannut saqqummiunneqassaaq.

Allilerinermut aningaasat atugassat ilaatigut pitsanngorsaanernit ilaatigullu atuisut akiliu-taannit pissarsiarineqassapput.

Naalakkersuisut Siulittaasuat, Aleqa Hammond (S):
- Aktiaaleqarluni ingerlatseqatigiiffik Namminersorlutik Oqartussanit tamakkiisumik pigi-neqassasoq Naalakkersuisut aalajangerpaat, tamatuma ilaatigut kingunerissammagu ingerlatsineq ukkataqarnerusoq eqaannerusorlu kiisalu niuernermut tunngasut pitsaanerusumik atorluarneqarnerat.

- Nuummi Umiarsualivik siunissamut pilersaarusiornermut annertuumik pingaaruteqarpoq ungasinnerusorlu isigalugu nuna tamaat eqqarsaatigalugu assartuussinermut allannguinissamut tunngavisseeqataasinnaalluni. Taamaammat Naalakkersuisunut pingaaruteqarpoq ingerlatseqatigiiffiup Namminersorlutik Oqartussanit tamakkiisumik pigineqarnissaa, taamaasilluni ingerlatseqatigiiffiup ineriartornerani sammivissaq eqqarsaatigalugu Naalakkersuisut qulakkeer-niagassarimmassuk inuiaqatigiinnut tamanut iluaqutaasussamik ineriartortitsinissaq.

Kalaallit Nunaata tamarmi talittarfia
Umiarsualivik allilerneqanngippat usinik assartuinermi akit qaffassapput. Nuummi umiarsualiviup allilerneqarnera Kalaallit Nunaannut usinik assartuinerup annertusiartortup pit-saanerusumik sulissilerneranik aamma kinguneqassaaq. Umiarsualiviup allilerne-qarneratigut Danmarkimut Danmarkimiillu piffissap usinik angallassinerup atorneqartup sivikillinissaanut periarfissaqalissaaq, tassami piffissaq umiartornermut atorneqartoq sivikillisarneqarsinnaammat. Aammattaaq umiarsualiviup anginerulernerata kingunerisaanik umiarsualivimmik suliniummut aningaasaliineq aatsitassarsiornermut atatillugu iluanaaruteqarnissamut periarfissanik pitsanngortitsissaaq kiisalu umiarsualivimmi nunaminertat maanna atorneqartut pitsaanerusumik atorluarneqarsinnaassallutik.

Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq, Vittus Qujaukitsoq (S):
-Sukumiisumik misissueqqissaarnitta takutippaat nutaamik umiarsualiviliorutta tamanna inuiaqatigiinnut aningaasaqarnikkut annertuumik iluanaaruteqarfiusinnaasoq. Taa-ma aningaasaliisoqarneratigut siunissami qaninnerusumi usinik assartuinermut akit killilimmik qaffariaateqarnissaat naatsorsuutigineqarsinnaavoq, siumullu ukiualunnik qiviaraanni nutaamik talittarfiliornikkut nunatsinnut tamarmut usinik assartuineq aki-kinnerulersissavarput. Tamatuma peqatigisaanik siunissami qaninnerusumi ungasinnerusumillu umiarsuarmik angallassinermut tunngavissat pitsaasut pilersippagut.


Avatangiisinut sunniutissanik naliliineq (VVM)
Nuummi umiarsualivissamut nutaamut atatillugu teknikikkut piareersaanerit maanna ingerlanneqarput. Sanaartornermi malitassamik immikkoortitigaalluartumik suliaqartoqareerpoq aammalu teknikikkut misissueqqissaarnerit 2013-imi kvartalit pingajuata naane-rani naammassineqassallutik, tamatumalu kingorna 2014-ip aallartinnerani suliariumannittussarsiornissaq siunertaralugu neqerooruteqarnissamut atortussat inaa-rutaasut naammassineqarsinnaassallutik. Piffissaq sanaartornermut atorneqartussaq ukiut marluk aappaa avillugu sisussuseqartussatut tagginneqarpoq aammalu siusinnerpaamik 2014-ip qiteqqunnerani aallartinneqarsinnaassalluni. Taamatut pisoqassappat 2016-ip aallartinnerani umiarsualiviup atulersinnaanissaa tagginneqarpoq.

Peqqissutsimut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq, Steen Lynge (A):
- Allilerineq nunamut tamarmut annertuumik iluanaaruteqartitsissaaq, tassa attaveqar-nerit pitsaanerulissammata, usit assartorneqartut amerlissammata aammalu usinik assartuinermi akit appassammata. Taamaattumik Nuup kisimi umiarsualivigissanngilaa Kalaallit Nunaatali tamarmi umiarsualivigissallugu. Aningaasaliineq inuiaqatigiinnut angallassinermillu ingerlatsisunut kisimi iluaqutaassanngilaq. Innuttaasut ataasiakkaat pitsanngoriaateqartoqarnera malugissavaat. Umiarsualivik nutaaq pitsanngorsaanissamut annertuumik periarfissiissaaq usinik assartuinermut akit sapinngisamik appasinnerpaatinnissaannut toqqaannartumik ikorfartueqataalluni.

Umiarsualiviup allilerneqarnissaa pillugu paasissutissat
Nuummi umiarsualiviup allilerneqarnerani sanaartornermut aningaasartuutit tamarmiusut 687 millioner koruunit missaannut naatsorsorneqarput. Teknikikkut misissueqqissaarnerit 2013-imi septembarip naanerani naammassineqartussatut naatsorsuutigineqarput. Tamatuma kingorna 2014-ip affaani siullermi neqerooruteqarnissaq siunertaralugu neqerooruteqarnissami atortussat inaarutaasut naammassineqarsinnaassapput. Piffissaq sanaartornermut atorneqartussaq ukiut marluk aappaa avillugu sivisussuseqartussatut tagginneqarpoq, taamaalillunilu talittarfik 2016-ip aallartinnerani atorneqar-sinnaalertussatut naatsorsuutigineqarluni.

Annertunerusumik paasisaqarusukkaanni attaveqarfissaq:
Rasmus Pedersen, allaffimmi pisortaq, Ingerlatseqatigiiffinnut allattoqarfik, Tel. 34 5127