Inatsisit atorunnaarnikut

Inatsisit:

 

Kaajallaasitat

Kaajallaasitaq nr. 34 Ineqarnermut tapiissuteqartarneq pillugu

Kaajallaasitaq nr. 57 innuttaasunut kalaallit nunaani najugaqartunut, kalaallit nunaanni isumaginniffinni ikiuisarnermut tunngasuni Danmarkimit atorfinittunut, Danmarkimit kalaallit nunaannut angalanermi nuunnermilu aningaasartuutit akilerneqartarnerat pillugu 

Kaajallaasitaq nr. 83 Kalaallit Nunaanni kommune-ni angerlarsimaffimmi ikiorteqartitsisarneq pillugu (01.05.1975)

Kaajallaasitaq nr. 93 Pensionisiat annertussusaat pillugu (14.11.)

Kaajallaasitaq nr. 97 qitornavittut qitornarsianngortitsisarneq pillugu (01.04.1976)

Kaajallaasitaq nr. 129 Meeqqat ullukkuinnaq paaqqinnittarfimmut/ulluunerani angerlarsimaffimmi paaqqinnittarfinnut kommunemit ingerlanneqartunut inissinneqartarnerat pillugu kaajallaasitaq. (01.01.1979)

Kaajallaasitaq nr. 139 Meeqqat inuusuttullu namminersornnerullutik oqartussat ulloq unnuarlu inissiisarfiutaani inissinneqartarnerat pillugu 

Kaajallaasitaq nr. 146 Namminersornnerullutik oqartussat ullukkut unnuakkullu inissiisarfiini ilinniartut paaqqinnittarfik qimallugu feriernerini il il. akiliutaasa appartinneqarnissaat pillugu (06.08.1981)

Kaajallaasitaq nr. 151 Aningaasarsisartut qularnaveeqqutitut aningaasaateqarfiat pillugu kaajallaasitaq. (03.07.1980)

Kaajallaasitaq nr. 161 Meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu kaajallaasitaq. (27.02.1984)

Kaajallaasitaq nr. 162 Pisortani ikiorsiissutit pillugit kaajallaasitaq (14.03.1984)

Kaajallaasitaq nr. 168 Inuit timimikkut eqqarsartaatsimikkullu annertuumik innarluutillit pillugit (01.01.1985)

Kaajallaasitaq nr. 169 Annertussusileriikkanik pisortatigut ikiorsiisarneq pillugu kaajallaasitaq. (01.01.1985)

Kaajallaasitaq nr. 173 Aningaasat isumaginninnremi tunniunneqartartut atuutilersut pillugit kaajallaasitaq (01.10.1980)

Kaajallaasitaq nr. 175 Aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut atuutilersut pillugit kaajallaasitaq (01.04.1986)

Kaajallaasitaq nr. 176 Ulluunerani paaqqinnittarfinni tunaartassaq, siulersugaaneq ingerlatitaanerlu pillugit kaajallaasitaq. (01.07.1986)

Kaajallaasitaq nr. 177 Aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut atuutilersut pillugit kaajallaasitaq (01.11.1986)

Kaajallaasitaq nr. 180 Aningaasat isumaginninnermi tunninneqartartut atuutilersut pillugit kaajallaasitaq (01.04.1987)

Kaajallaasitaq nr. 181 Isumaginninnermi pisortaqarfiup meeqqanut inuusuttunullu ulloq unnuarlu paaqqinniffiutaani najugaqartunut kaasarfimmiussat atisassarsiutissallu tunniunneqartarneri pillugit kaajallaasitaa (01.04.1988)

Kaajallaasitaq nr. 182 Aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut atuutilersut pillugit (01.12.1987)

Kaajallaasitaq nr. 183 Angalaqataasussamik toqqaasarneq, kiisalu meeqqanik inuusuttunik innarluutilinnillu isumaginninnikkut nakkutigineqartunut angallassinermi akissarsiat pillugit kaajallaasitaq. (Taamaallaat Kalaallit Nunaanni, Kalaallillu Nunaanniit Danmarkimut angalanermi atuuppoq). (01.06.1988)

Kaajallaasitaq nr. 184 Inuit timimikkut eqqarsartaatsimikkullu annertuumik innarluutillit isumagineqarnerat pillugu inatsisartut peqqussutaat naapertorlugu kalaallit danmarkimiittut, taakku ilaqutaasa kiisalu innarluutillit allat akiliunneqarlutik angalasarnerat pillugu kaajallaasitaq. (01.06.1988) 

Kaajallaasitaq nr. 185 Meeqqanik inuusuttuillu ikioriisarneq pillugu, Inatsisartut peqqussutaat naapertorlugu meeqqat inuusuttullu Danmarkimiittut taakulu angajoqqaavisa akiliunneqarlutik angalatinneqartarnerat pillugu (07.04.1988)

Kaajallaasitaq nr. 187 Aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut 1.4.1988-miit atuutilersut pillugit (18.03.1988)

Kaajallaasitaq nr. 188 Ulluunerani angerlarsimaffinni paaqqinniffinni ulluuneranilu paaqqinniffinni kiisalu meeqqanut ulloq unnuarlu paaqqinniffinni nappaatit tunillannartut sillimaffiginiarlugit malittarisassat pillugit kaajallaasitaq. (01.04.1988)

Kaajallaasitaq nr. 189 Aningaasat isumaginninnnermi tunniunneqartartut atuutilersut pillugit (01.10.1988)

Kaajallaasitaq nr. 190 Isumaginninnermi sulianut naammagittaalliuuteqarsinnaaneq pillugu (22.12.1988)

Kaajallaasitaq nr. 191 Aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut atuutilersut pillugit (01.04.1989)

Kaajallaasitaq nr. 193 Innarluutillit najugaqatigiiffiisa pilersinneqarneri ingerlanneqarnerilu pillugit kaajallaasitaq. (01.02.1990)

Kaajallaasitaq nr. 194 Eqqissisarfimmut "ALLU"-mut inissiiniartarnissamut akiliuteqartitsisarnissamullu (01.01.1990)

Kaajallaasitaq nr. 198 Isumaginninnikkut pensionit pillugit kaajallaasitaq. (01.09.1991)

Kaajallaasitaq nr. 199 Naartunermi, erninermi qitornavissiartaarnemilu sulinngiffeqarneq ullormusiaqarnerlu pillugit kaajallaasitaq. (01.01.1991)

Kaajallaasitaq nr. 204 Aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut 1.04.1992-imiit atuutilersut pillugit kaajallaasitaq. (01.04.1992)

Kaajallaasitaq nr. 205 Pensionisialinnut 1. januar 1992-imiit angissuserititat nutaat aamma isertitanut killiliussat pillugit (01.01.1992)

Kaajallaasitaq nr. 206 Aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut 1.04.1992-imiit atuutilersut pillugit kaajallaasitaq (01.04.1992)

Kaajallaasitaq nr. 208 Pensionisialinnut 1. januar 1993-miit angissuserititat aamma isertitanut killiliussat pillugit kaajallaasitaq. (01.01.1993)

Kaajallaasitaq nr. 209 Aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut 1.04.1993-miit atuutilersut pillugit kaajallaasitaq. (01.04.1993)

Kaajallaasitaq nr. 210 Ukioq 1993-94 ineqarnermut tapiissutissat pillugit (06.09.1993)

Kaajallaasitaq nr. 211 Pensionisialinnut 1. januar 1994-imiit angissuserititat aamma isertitanut killiliussat pillugit (01.10.1993)

Kaajallaasitaq nr. 212 Aningaasat isumaginninermi tunniunneqartartut 1.10.1993-miit atuutilersut pillugit kaajallaasitaq. (01.10.1993)

Kaajallaasitaq nr. 213 Isumaginninnermi sanaartukkanik ineriartortitsinissaq pillugu kaajallaasitaq. (01.12.1993)

Kaajallaasitaq nr. 214 Napparsimasut, Kalaallit Nunaanni Danmarkimilu napparsimmavinni uninngasut, kaasarfimmiussinneqartarneri pillugit (10.01.1994)

Kaajallaasitaq nr. 215 Aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut 1.4.1994-miit pillugit kaajallaasitaq. (01.04.1994)

Kaajallaasitaq nr. 216 Ukioq 1994-95 ineqarnermut tapiissutitut amerlassusilerneqarnerat pillugu kaajallaasitaq. (22.09.1994)

Kaajallaasitaq nr. 217 Aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut 1.10.1994-miit atuutilersut pillugit kaajallaasitaq. (01.10.1994)

Kaajallaasitaq nr. 218 Pensioninut tunggatillugu 1. januar 1995-imi angussuserititat isertitanullu killiliussat pillugit kaajallaasitaq (30.11.1994)

Kaajallaasitaq nr. 219 Meeqqat tapisiaannut akiliutit aammalu napparsimaviit utoqqarnut immikkoortortaqarfiinni uninnganermi akiliutit kiisalu kommunip aaqqissugaannik ulluunerani meeqqanik paarsisunut akiliutissanut najoqqutarineqartussat pillugit kaajallaasitaq. (01.01.1995)

Kaajallaasitaq nr. 220 Aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut 1.4.1995-miit atuutilersut pillugit kaajallaasitaq. (01.04.1995)


Kaajallaasitaq nr. 222 Kalaallit Nunaanni napparsimavinni uninngasut kaasarfimmiussaannik qinnuteqartarneq tunniussisarnerlu pillugit kaajallaasitaq. (01.05.1995)

Kaajallaasitaq nr. 223 1995-96-imi ineqarnermut tapiissuteqartarnermi amerlassuseritinneqartussat pillugit (05.08.1995)

Kaajallaasitaq nr. 224 Aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut 1.10.1995-miit atuutilersut pillugit kaajallaasitaq. (01.10.1995)

Kaajallaasitaq nr. 225 Aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut 1.4.1996-immiit atuutilersut pillugit kaajallaasitaq (26.03.1996)

Kaajallaasitaq nr. 227 1996-97-imi ineqarnermut tapiissuteqartarnermi amerlassuseritinneqartussat pillugit kaajallaasitaq (02.09.1996)

Kaajallaasitaq nr. 229 Aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut 1.1.1997-miit atuuttut pillugit kaajallaasitaq. (01.01.1997)

Kaajallaasitaq nr. 230 Pensionisialinnut 1 januar 1998-imiit angissuserititat isertitanullu killiliussat pillugit kaajallaasitaq (01.01.1998)

Kaajallaasitaq nr. 231 Aningaasat isumaginninnermi 1. januar 1998-imiit atuutilersut pillugit (01.01.98)

Kaajallaasitaq nr. 232 Aningaasat isumaginninnermi tunniuneqartartut 1. februar 1998-imi atuuttut pillugit (01.02.98)

Kaajallaasitaq nr. 233 1997/1998 ineqarnermut tapiissuteqartarnermi amerlassuseritinneqartussat pillugit (01.02.1998)

Kaajallaasitaq nr. 234 Aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut 1. juli 1998-imi atuuttut pillugit (01.07.98)

Kaajallaasitaq nr. 235 1. september 1998-imiit pensionit annertussusissaat aamma isertitanut killiliussat pillugit (01.09.98)

Kaajallaasitaq nr. 236 Januaarip aallaqqaataaniit 1999 pensionit annertussusissaat aamma isertitanut killiliussat pillugit kaajallaasitaq. (01.01.1999)

Kaajallaasitaq nr. 238 Isumaginninnermi tunniunneqartartut 1. juli 1999-imi atuuttut pillugit kaajallaasitaq (01.07.99)

Kaajallaasitaq nr. 239 Naartunermi, erninermi qitornavissiartaarnermilu sulinngiffeqarneq ullormusiaqarnerlu pillugit kaajallaasitap atorunnaarsinneqarnera. (01.02.2000)


Kaajallaasitaq nr. 240 Isumaginninnermi pensionit pillugit kaajallaasitap nr. 198-ip atorunnaarsinneqarnera 1. marts 2000-imi atuulersoq. (01.03.2000)

Kaajallaasitaq nr. 241 Isumaginninnermi 1. april 2000-imi atuuttut pillugit kaajallaasitaq (01.04.00)

Kaajallaasitaq nr. 242 Isumaginninnermi tunniunneqartartut 1. januar 2001-imi atuuttut pillugit kaajallaasitaq (01.01.01)

Kaajallaasitaq nr. 244 Aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut 1. april 2002-imi atuuttut pillugit kaajallaasitaq. (01.04.2002)

Kaajallaasitaq nr. 245 Aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut 1. februar 2003-imi atuuttut pillugit kaajallaasitaq. (01.02.2003)


Kaajallaasitaq nr. 246 1. juli 2003-miit pensionit annertussusissaat aamma isertitanut killiliussat pillugit kaajallaasitaq. (01.07.2003) tabel

Kaajallaasitaq nr. 247 Aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut 1. juli 2003-mi atuuttut pillugit kaajallaasitaq. (01.07.2003)

Kaajallaasitaq nr. 248 Aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut 1- januar 2005-imi atuuttut pillugit (01.01.05)

Kaajallaasitaq nr. 250 Aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut 1. januar 2007-imi atuuttut pillugit kaajallaasitaq. (01.01.2007)

Kaajallaasitaq nr. 252 Aningaasat isumaginnninnermi tunniunneqartartut 1. april 2007-imi atuuttut pillugit kaajallaasitaq. (01.04.2007)

Kaajallaasitaq nr. 253 utoqqalinermi pensionisiat pillugu (01.07.2007)

nr. 253 Pensionit naatsorneqarnerat

Kaajallaasitaq nr. 254 siusinaartumik pensionisiat pillugu (01.07.2007)

nr. 254 Pensionit naatsorneqarnerat  - tabel

Kaajallaasitaq nr. 255 aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut pillugu (01.11.2007) 

Kaajallaasitaq nr. 257 aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut pillugu (01.07.2008)

Kaajallaasitaq nr. 258 utoqqalinermi pensionisiat pillugu (01.01.2009)
Tabel UA1
Tabel UA2
Tabel UA3
Tabel UA4
Tabel UA5
Tabel UA6
Tabel UA7

nr. 258 Pensionit naatsorneqarnerat

Kaajallaasitaq nr. 259 aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut pillugu (01.01.2009)

Kaajallaasitaq nr. 260 siusinaartumik pensionisiat pillugu (01.01.2009) TabelSF1 - SF2 - SF3 - SF4 - SF5 

nr. 260 pensionit naatsorneqarnerat

Kaajallaasitaq nr. 261 aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut pillugu (01.07.2009)

Kaajallaasitaq nr. 262 aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut pillugu (01.12.2009)

Kaajallaasitaq nr. 264 utoqqalinermi pensionisiat pillugu (01.01.2010)

nr. 264 pensionit naatsorneqarnerat

Kaajallaasitaq nr. 265 siusinaartumik pensionisiat pillugu (01.01.2010) SF1 - SF2 - SF3 - SF4 - SF5

Kaajallaasitaq nr. 266 aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut pillugu (01.03.2010)

Kaajallaasitaq nr. 268 siusinaartumik pensionisiat pillugu (01.07.2010) TabelSF1 - SF2 - SF3 - SF4 - SF5 

Kaajallaasitaq nr. 269 utoqqalinermi pensionisiat pillugu (01.01.2011)

Kaajallaasitaq nr. 270 siusinaartumik pensionisiat pillugu (01.01.2011) - tabel 

Kaajallaasitaq nr. 271 aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut pillugu (01.01.2011)

Kaajallaasitaq nr. 272 aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut pillugu (01.01.2012)

Kaajallaasitaq nr. 273 utoqqalinermi pensionisiat pillugu (01.01.2013)

Kaajallaasitaq nr. 274 siusinaartumik pensionisiat pillugu (01.01.2013)

Kaajallaasitaq nr. 275 aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut pillugu (01.05.2013)

Kaajallaasitaq nr. 276 aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut pillugu (01.01.2014)

Kaajallaasitaq nr. 277 aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut pillugu (01.04.2014)

Kaajallaasitaq nr. 278 utoqqalinermi pensionisiat pillugu (01.01.2015)

nr. 278 pensionit naatsorneqarnerat

Kaajallaasitaq nr. 279 siusinaartumik pensionisiat pillugu (01.01.2015)

nr. 279 pensionit naatsorneqarnerat

Kaajallaasitaq nr. 280 aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut pillugu ( 01.01.2015)

Kaajallaasitaq nr. 281 aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut pillugu (01.01.2016)

Kaajallaasitaq nr. 282 utoqqalinermi pensionisiat pillugu (01.01.2016)

nr. 282 pensionit naatsorneqarnerat

Kaajallaasitaq nr. 283 siusinaartumik pensionisiat pillugu (01.07.2016)

nr. 283 pensionit naatsorneqarnerat

Kaajallaasitaq nr. 284 aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut pillugu (01.01.2017)

Kaajallaasitaq nr. 285 Utoqqalinermi pensionisiat pillugu (01.01.2017)

Kaajallaasitaq nr. 286 Siusinaartumik pensionisiat pillugu (01.01.2017)

Kaajallaasitaq nr. 287 Aningaasat isumaginninnermi tunniunneqartartut pillugu (01.01.2018)

Isumaginninnermi ikiorsiissutit tunniunneqartartut pillugit Kaajallaasitaq nr. 291 (01.01.2020)