Aatsitassat pillugit paasisassarsiorfissat allat

Nutaarsiassat
Aatsitassanut Ikummatissanullu Aqutsisoqarfik aatsitassarsiorfinnut allanullu soqutiginnittunut tuluttut nutaarsiassanik assigiinngitsunik nassiussisarpoq.
Paasissutissat annertunerusut aamma nutaarsiassanik pissarsiaqartalernissamut nalunaarit uani: www.govmin.gl

 

 

Annikitsumik ingerlataqarnissamut akuersissutit pillugit innuttaasut qinnuteqaataat
Innuttaasut nittartagaat una aqqutigalugu annikitsumik ingerlataqarnissamut akuersissutit pillugit qinnuteqarsinnaavutit: www.sullisivik.gl  

 

Nunatta nunataata sananeqaataa
Kalaallit Nunaatta nunataata ilua tupinnartuuvoq.
Sammisaq pillugu nunap sananeqaataat pillugu allaaserisarpassuit uani nassaarisinnaavatit:Danmark og Grønlands Geologiske Undersøgelser GEUS www.geus.dk

 

 

Aatsitassarsiorfinnut najoqqutassat maleruagassallu
Avatangiisit, isumannaallisaanerup peqqinnissallu iluani najoqqutassat maleruagassallu tamaasa aatsitassarsiortunit eqqortinneqartussat nittartakkatsinni tuluttoortumi uani nassaarisinnaavatit:
www.govmin.gl 

Akuersissutit allarpassuillu
Akuersissutit allarpassuillu naatsumikAatsitassat sumiinnerinik, ingerlatseqatigiiffiit sorliit akuersissuteqarnerinik takutitsisumik nunat assii assigiinngitsut allarpassuillu uani nassaarisinnaavatit: www.greenmin.gl

 

 

Unammisitsinerit
Ukiut tamaasa nuannarineqarluartoq Ujarassiorit pillugu unammisitsisarpugut
Taanna pillugu uani atuarsinnaavutit: www.ujarassiorit.gl

 

 

Ilisimaviuk?
Nunarput nunarsuatsinni ujaqqat pisoqaanersaannik peqarmat. Aamma nutaanerpaajugunartunik peqarpugut, tassa Nunatsinni nunap sananeqaataaniimmata piffissatigut nunap sananeqaataatigut soqutiginartut assigiinngitsorpassuit.

Nunatsinni uuliasiorneq siulleq 1970-ikkunni aallartereerpoq. Manna tikillugu Nunatsinni misissuilluni qillerinerit arfineq pingasut ingerlanneqarsimapput. Nordsømi misissuilluni qillerinerit 50-inik amerlanerusut aatsaat ingerlanneqareermata uuliamik annertuumik siullermik nassaartoqarpoq.

Aatsitassanik ikummatissanillu nunap iluaniittunik taamaallaat peqanngilagut. Aamma erngup sermillu iluanni annertuunik pingaaruteqartunillu isumalluuteqarpugut.