Akuersissutinut immikkoortortaq

Råstof

Akuersissutinut immikkoortortaq aatsitassanik, uuliamik, serminik imermillu misissueqqaarnissamut, ujaasinermut piiaanissamullu akuersissutit pillugit qinnuteqaatinik ingerlaavartumik suliarinnittuuvoq.

Suleqatigisanut sulianik suliarinnippugut tusarniaaffigineqartartunullu tamanut ataqatigiissaarisuulluta.

Uulia:
Misissueqqaarnernik, ujaasinernik piiaanernillu akuersissutinik ingerlaavartumik aqutsineq
Uuliasiornermi suliarinnittussarsiuussinermik teknikikkut ingerlaavartumik piareersaaneq atulersitsinerlu Sajuppillatsitsilluni misissuinernik assigisaanillu akuersineq
Akuersissutit akuersissutinullu apeqqutit
Ikummatissanik nunap iluaneersunik misissuinernik nakkutilliineq
Nalilersuinernik suliassanillu akuersisarneq
Niuernissamik nalunaarutinik nalilersuineq
Tunisassianik nakkutilliineq tunisassianillu akuersinerit
Ujaasinernik annikinnerusunik ingerlataqarnermut atatillugu nakkutilliineq (qillerinerunngitsut tamarmik)
OC-mi ataatsimiinnerni peqataaneq

Aatsitassat:
Misissueqqaarnernik, ujaasinernik piiaanernillu akuersissutinik ingerlaavartumik aqutsineq
Akuersissutit akuersissutinullu apeqqutit
Aatsitassanik ujaasinermik nakkutilliineq
Sulinissamik akuersineq
Ujaasinernut tunngasunik suliaqarneq (qillerinerit qaartiterinerillu pinnagit)
Niuernissamik nalunaarutinik nalilersuineq
Nunani tamalaani oqartussanik suleqateqarneq.