Teknikkimut Nakkutilliinermullu immikkoortortaq

Råstof

Teknikkimut Nakkutilliinermullu Immikkoortortaq aatsitassanik iluaquteqarnissamut akuersissutinik nalunaarfigineqarsimasunik ingerlatseqatigiiffinnut tunngatillugu oqartussatut suliassanut akisussaavoq.

Isumannaallisaaneq peqqinnissarlu eqqarsaatigalugit Nunatsinni aatsitassanik iluaquteqarnerup illersorneqarsinnaasumik ingerlanneqarnissaanik immikkoortortaq pingaarnerusumik suliaqarpoq.

Aammattaaq ujaasinernik ingerlatanut anginerusunut atatillugu nakkutilliinermi sulianik kiisalu aatsitassanik piaanissamut akuerineqarsimasunut ingerlatseqatigiiffinnut tunngatillugu nakkutilliinermik immikkoortortaq isumaginnittuuvoq

Uulia:

 

Aatsitassat:

 

Sermeq imerlu:

 

Ujaasinermik ingerlatanut anginerusunut (qillerinernut) aamma ikummatissanik nunap iluaneersunik piiaanermut atatillugu avataasiornermi suliffimmi isumannaallisaaneq aamma avatangiisit
Tunisassianik nakkutilliineq tunisassiornissamullu akuersinerit

 

Tunisassianik nakkutilliineq tunisassianillu akuersinerit

 

Qillerinermik nakkutilliineq
Isumannaallisaanikkut qillerinernik nakkutilliineq

Allilerinissamut pilersaarutinik akuersineq
Uuliaqarfinnik gasseqarfinnillu allilerinermut pilersaarutinik akuersineq Piiaaffinnik allilerinissamut pilersaarutinik akuersineq
Isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu nakkutilliineq
Avataani uuliasiorfinnik isumannaallisaanikkut suliffigissaanikkullu nakkutilliineq
Piiaaffinni isumannaallisaanikkut peqqinnissakkullu nakkutilliineq
Upalungaarsimanissamut pilersaarutinik nakkutilliineq
Uuliasiornermi/gassisiornermi atortunik nakkutilliineq
Upalungaarsimanissamut pilersaarutinik nakkutilliineq

Teknikkikkut atortunik akuersineq
Imaani atortunik nuunneqarsinnaasunik ruujorinillu akuersineq Qaartartunik toqqorsivinnik nakkutilliineq
Sulisoqarnikkut aaqqissugaanikkullu pilersaarutinik akuersineq
Sulisoqarnikkut aaqqissugaanikkullu pilersaarutinik akuersineq Teknikikkut atortunik akuersineq  
Upalungaarsimanermut ataatsimiititaliamut allattoqarfik

Sulisoqarnikkut aaqqissugaanikkullu pilersaarutinik akuersineq