Ilisimatusarnikkut siunnersuisut nalunaarusiaat aamma siunnersuinermi allakkiat


Avatangiisinik alapernaarsuinerit pillugit nalunaarusiat

Kalaallit Nunaata kujataani siornatigut Seqi Olivine Mineusimasumi avatangiisitigut nakkutilliineq 2011-2018.
Saqqummersitsisoq: Nationelt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik
Quppernerit amerlassusa: 38
Ukioq saqqummerfia: 2019
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Nr. 181: Nalunami kuultisiorfimmi avatangiisinik nakkutiginninneq, Kalaallit Nunaata Kujataa, 2015.
Saqqummersitsisoq: Nationelt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik
Quppernerit amerlassusa: 30
Ukioq saqqummerfia: 2016
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Nr. 105: Ivittuuni orsugiassiorfimmi 2013-mi avatangiisinik nakkutiginninneq, Kalaallit Nunaata Kujataa.
Saqqummersitsisoq: Nationelt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik
Quppernerit amerlassusa: 32
Ukioq saqqummerfia: 2014
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Nr. 97: Nalunami kuultisiorfimmi avatangiisinik nakkutiginninneq, Kalaallit Nunaata Kujataa, 2013.
Saqqummersitsisoq: Nationelt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik
Quppernerit amerlassusa: 44
Ukioq saqqummerfia: 2014
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Nr. 55: Nalunami kuultisiorfimmi avatangiisinik nakkutiginninneq, Kalaallit Nunaata Kujataa, 2012.
Saqqummersitsisoq: Nationelt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik
Quppernerit amerlassusa: 42
Ukioq saqqummerfia: 2013
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Nr. 20: Nalunami kuultisiorfimmi avatangiisinik nakkutiginninneq, Kalaallit Nunaata Kujataa, 2011.
Saqqummersitsisoq: Nationelt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik
Quppernerit amerlassusa: 42
Ukioq saqqummerfia: 2012
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Ilisimatusarnikkut siunnersuisut nalunaarusiaat aamma siunnersuinermi allakkiat

Narsami 2017-imi Aatsitassanik Suliassaqarfinnut Avatangiisinut Aqutsisoqarfiup misissuineri tunngavigalugit nakkuti...
Saqqummersitsisoq: Nationelt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik
Quppernerit amerlassusa: 32
Ukioq saqqummerfia: 2018
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Nr. 200: Kalaallit Nunaanni aatsitassat radioaktiv-iusut piiarneqarnerat. Ajornartorsiutit avatangiisinut tunngasut a...
Saqqummersitsisoq: Nationelt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik
Quppernerit amerlassusa: 244
Ukioq saqqummerfia: 2016
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Nr. 242: Kalaallit Nunaanni sumiiffinni uumasunut pingaarutilinnut angallannissamut malittarisassat pillugit ilisimat...
Saqqummersitsisoq: Nationelt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik
Quppernerit amerlassusa: 62
Ukioq saqqummerfia: 2017
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit atortussiassallu
Sineriak: Nunakkut

Nr. 230: 2015-imi Kalaallit Nunaata Kitaani Qullissani aamarsuarsiorfikumi kemisk-imik avatangiisinik misissuineq.
Saqqummersitsisoq: Nationelt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik
Quppernerit amerlassusa: 50
Ukioq saqqummerfia: 2017
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Nr. 221: Kalaallit Nunaanni uuliaarluertoqarneranut upalungaarsimaneq: Avatangiisinut Sunniutinut Uuliaarluertoqarner...
Saqqummersitsisoq: Nationelt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik
Quppernerit amerlassusa: 92
Ukioq saqqummerfia: 2017
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Nr. 218: Baffin-ip Kangerliumarnga. Baffin-ip Kangerliumarngata Kalaallit Nunaannut atasortaani ikummatissat pillugit...
Saqqummersitsisoq: Nationelt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik
Quppernerit amerlassusa: 320
Ukioq saqqummerfia: 2017
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Nr. 216: Attup Uummannaata Avataa, Kalaallit Nunaat. Uuliaarluernermi avatangiisinik naliliineq aamma uuliaarluertoqa...
Saqqummersitsisoq: Nationelt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik
Quppernerit amerlassusa: 98
Ukioq saqqummerfia: 2017
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Nr. 215: Kalaallit Nunaata Kangiata Kujataani timmissat imarmiut aamma immami uumasut miluumasut II, Scoresby Sund-ip...
Saqqummersitsisoq: Nationelt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik
Quppernerit amerlassusa: 40
Ukioq saqqummerfia: 2017
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Narsami 2017-imi Aatsitassanik Suliassaqarfinnut Avatangiisinut Aqutsisoqarfiup misissuineri tunngavigalugit nakkuti...
Saqqummersitsisoq: Nationelt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik
Quppernerit amerlassusa: 76
Ukioq saqqummerfia: 2017
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Nr. 203: Kalaallit Nunaanni aatsitassarsiornermi aatsitassanik immikkoortitsinermi kemikaliat atorneqartut avatangiis...
Saqqummersitsisoq: Nationelt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik
Quppernerit amerlassusa: 34
Ukioq saqqummerfia: 2016
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Nr. 199: Qeqertarsuaq aamma Nuussuaq, Kalaallit Nunaata Kitaani. Ikummatissanik misissuinermut piiaanermullu atatillu...
Saqqummersitsisoq: Nationelt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik
Quppernerit amerlassusa: 108
Ukioq saqqummerfia: 2016
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Nunakkut

Nr. 196: Sinerissami sumiiiffiit uuliaarluernermut mianersuussassat pillugit Kalaallit Nunaata Avannaata Kitaata sine...
Saqqummersitsisoq: Nationelt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik
Quppernerit amerlassusa: 160
Ukioq saqqummerfia: 2016
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Nr. 187: Baffin-ip Kangerliumarngani uuliasiortoqarnerani toqunartut uumassusilinnut qanoq sunniuttarnersut tunngaviu...
Saqqummersitsisoq: Nationelt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik
Quppernerit amerlassusa: 42
Ukioq saqqummerfia: 2016
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Nr. 117: Kalaallit Nunaata Kangiata Kujataani timmissat imarmiut puisillu. Juli 2014-mi misissuinermit inernerit.
Saqqummersitsisoq: Nationelt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik
Quppernerit amerlassusa: 42
Ukioq saqqummerfia: 2014
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Nr. 110: Baffin-ip Kangerliumarngani timmissat imarmiut pillugit tunngaviusumik misissuinerit. 2008-2013. Kippakumi ...
Saqqummersitsisoq: Nationelt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik
Quppernerit amerlassusa: 58
Ukioq saqqummerfia: 2014
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Nr. 109: Baffin-ip Kangerliumarngani nipit iminnartut atorlugit nakkutiginnilluni misissuineq 2012
Saqqummersitsisoq: Nationelt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik
Quppernerit amerlassusa: 150
Ukioq saqqummerfia: 2014
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Nr. 71: Qeqertarsuup Kitaa. Ikummatissanik kulbrinte-usunik suliaqarnermi Suliniuteqarnermi Avatangiisinut Naliliineq.
Saqqummersitsisoq: Nationelt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik
Quppernerit amerlassusa: 306
Ukioq saqqummerfia: 2013
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Nr. 45: Kalaallit Nunaata Kitaata Avannaani Qimusseriarsuarmi timmissat imarmiut ineqarfii.
Saqqummersitsisoq: Nationelt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik
Quppernerit amerlassusa: 34
Ukioq saqqummerfia: 2013
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Nr. 44: Kalaallit Nunaata Kitaata (68°-72° N) sineriaanut Sumiiffiit Uuliaarluernermut Mianersuussassat pillugit Nuna...
Saqqummersitsisoq: Nationelt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik
Quppernerit amerlassusa: 498
Ukioq saqqummerfia: 2012
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Nr. 41: Jameson Land. Ikummatissanik kulbrinte-usunik suliaqarnermi aamma aatsitassarsiornermi Suliniuteqarnermi Avat...
Saqqummersitsisoq: Nationelt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik
Quppernerit amerlassusa: 94
Ukioq saqqummerfia: 2012
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit atortussiassallu
Sineriak: Nunakkut

Nr. 29: Kalaallit Nunaata Kujataa. Labrador-ip imartaata Davis Stræde-llu kujataata kangiata, Kalaallit Nunaannut tun...
Saqqummersitsisoq: Nationelt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik
Quppernerit amerlassusa: 220
Ukioq saqqummerfia: 2012
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Nr. 26: Davis Stræde. Davis Stræde-p kangisissortaanut uuliasiornermut piiaanermullu tunngasunik suliaqarnernut Utaqq...
Saqqummersitsisoq: Nationelt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik
Quppernerit amerlassusa: 278
Ukioq saqqummerfia: 2012
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Nr. 23: Kalaallit Nunaata Kujataa. Labrador-ip imartaata Davis Stræde-llu kujataata kangiata Kalaallit Nunaannut tunn...
Saqqummersitsisoq: Nationelt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik
Quppernerit amerlassusa: 220
Ukioq saqqummerfia: 2012
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Nr. 22: Kalaallit Nunaata Kitaata Imaa, ikummatissanik kulbrinte-usunik suliaqarnernut Suliniuteqarnermi Avatangiisin...
Saqqummersitsisoq: Nationelt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik
Quppernerit amerlassusa: 268
Ukioq saqqummerfia: 2012
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Nr. 15: Davis Stræde. Davis Stræde-p kangisissortaanut ikummatissanik kulbrinte-usunik tunngasunik suliaqarnernut Uta...
Saqqummersitsisoq: Nationelt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik
Quppernerit amerlassusa: 280
Ukioq saqqummerfia: 2012
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Nr. 9: Baffin-ip Kangerliumarngata Kangisissortaa - ikummatissanik kulbrinte-usunik tunngasunik suliaqarnernut Sulini...
Saqqummersitsisoq: Nationelt Center for Miljø og Energi, Pinngortitaleriffik
Quppernerit amerlassusa: 270
Ukioq saqqummerfia: 2011
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Saqqummersitat Allat


Saqqummersitsisoq: Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Quppernerit amerlassusa: 9
Ukioq saqqummerfia: 2019
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

AG-ip allaatigisaanut pingaarnermut naqqiut
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanik Suliassaqarfinnut Avatangiisinut Aqutsisoqarfik
Quppernerit amerlassusa: 1
Ukioq saqqummerfia: 2018
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Kuannersuarni suliniummut VSB pillugu nassuiaatip allaqqaakkap tamanut saqqummiunneqarnera
Saqqummersitsisoq: Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Quppernerit amerlassusa: 320
Ukioq saqqummerfia: 2018
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

2017-imut Kalaallit Nunaanni aatsitassarsiorluni ingerlataqarnermi isertitat
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Aqutsisoqarfik
Quppernerit amerlassusa: 11
Ukioq saqqummerfia: 2018
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit atortussiassallu

2018-imi Kalaallit Nunaanni aatsitassarsiornermik ingerlatat
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Aqutsisoqarfik
Quppernerit amerlassusa: 26
Ukioq saqqummerfia: 2018
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

2016-imut Kalaallit Nunaanni aatsitassarsiorluni ingerlataqarnermi isertitat
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Aqutsisoqarfik
Quppernerit amerlassusa: 9
Ukioq saqqummerfia: 2018
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit atortussiassallu

Nalunaarusiaq "Siku silasiornerlu pillugit ataatsimut isiginninneq – Kalaallit Nunaata Tunuata Avannaa”
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut, Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Quppernerit amerlassusa: 166
Ukioq saqqummerfia: 2017
Aatsitassap Suussusaa:
Allat Sineriak: Immakkut

Kalaallit Nunaanni ujaqqat pinnersaasiassat ujaqqanillu ilusilersukkat allagartalersornissaat pillugit nassuiaat
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut, Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Quppernerit amerlassusa: 25
Ukioq saqqummerfia: 2017
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

2017-imi Kalaallit Nunaanni aatsitassarsiornermik ingerlatat
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Aqutsisoqarfik
Quppernerit amerlassusa: 19
Ukioq saqqummerfia: 2017
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Ironbark Zinc A/S suleqatigiinnissamut isumaqatigiissut - Impact and Benefit Agreement (IBA)
Saqqummersitsisoq: Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Quppernerit amerlassusa: 82
Ukioq saqqummerfia: 2016
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Ukiumut nalunaarut 2015 - Aatsitassanut Pisortaqarfimmi Ujarassiornermut Immikkoortortamut
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut, Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Quppernerit amerlassusa: 24
Ukioq saqqummerfia: 2016
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit atortussiassallu
Sineriak: Nunakkut

IAEA konvention-imut ilanngunnermi Vittus Qujaukitsoq-p oqalugiaataa
Saqqummersitsisoq: Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Quppernerit amerlassusa: 1
Ukioq saqqummerfia: 2016
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

True North Gems-ilu IBA-mik isumaqatigiissut atsiugaq tuluttoortoq ilanngussat ilanngullugit 2016
Saqqummersitsisoq: Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Quppernerit amerlassusa: 53
Ukioq saqqummerfia: 2016
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Imartani ikummatissanik kulbrinte-usunik misissuinermi sulianut (qillerinerit minillugit) qinnuteqarnermi, suliaqarne...
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Aqutsisoqarfik
Quppernerit amerlassusa: 22
Ukioq saqqummerfia: 2016
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Ukiumut nalunaarut 2016 - Aatsitassanut Pisortaqarfimmi Ujarassiornermut Immikkoortortamut
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Aqutsisoqarfik
Quppernerit amerlassusa: 24
Ukioq saqqummerfia: 2016
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit atortussiassallu

Kalaallit Nunaanni ujaqqanik pinnersaasiassanik inuussutissarsiornerup ineriartortinnissaanut inuiaqatigiinnut sunniu...
Saqqummersitsisoq: Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Quppernerit amerlassusa: 45
Ukioq saqqummerfia: 2015
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Uran 2015 Kalaallit Nunaanni uranimik piiaaneq pillugu paasissutissat
Saqqummersitsisoq: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Quppernerit amerlassusa: 28
Ukioq saqqummerfia: 2015
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Kalaallit Nunaata uran pillugu Canadamut anguniagai 2015-imut ilanngussat
Saqqummersitsisoq: Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Quppernerit amerlassusa: 289
Ukioq saqqummerfia: 2015
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Kalaallit Nunaata uran pillugu Canadamut anguniagai 2015
Saqqummersitsisoq: Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Quppernerit amerlassusa: 38
Ukioq saqqummerfia: 2015
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Kalaallit Nunaata Kitaani Naajat eqqaanni mineralit aalajangersimasut atornissaannut Hudson Greenland A/S-ip akuersis...
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut, Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Quppernerit amerlassusa: 52
Ukioq saqqummerfia: 2015
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Qaqortorsuarmi anorthosit pillugu suliaqarnermut tunngatillugu IBA-mik isumaqatigiissut - Hudson Greenland A/S
Saqqummersitsisoq: Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Quppernerit amerlassusa: 56
Ukioq saqqummerfia: 2015
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Kalaallit Nunaanni aatsitassarsiornermi pisut pillugit Inatsisartunut nassuiaat (2014)
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut, Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Quppernerit amerlassusa: 25
Ukioq saqqummerfia: 2015
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit atortussiassallu
Sineriak: Nunakkut

Aatsitassanut Pisortaqarfiup suliffeqarfiillu ataaniittut peqquserluttoqannginnissaanik politikki
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut, Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Quppernerit amerlassusa: 7
Ukioq saqqummerfia: 2015
Aatsitassap Suussusaa:
Allat Sineriak: Nunakkut

London Mining-imut akuersissutip nr. 2013/31 tamanut takuneqarsinnaasunngortinnera, tassunga ilaallutik aatsitassat ...
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Quppernerit amerlassusa: 48
Ukioq saqqummerfia: 2014
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Inuussutissarsiortunut aatsitassat pillugit siunnersuinermut atatillugu pikkorissaaneq 2014
Saqqummersitsisoq: Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Quppernerit amerlassusa: 4
Ukioq saqqummerfia: 2014
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit atortussiassallu
Sineriak: Nunakkut

Danmarkimi Kalaallillu Nunaanni Ujarassiornikkut Misissuisartut (GEUS) suliniutit pillugit suleqatigiinnissamut isuma...
Saqqummersitsisoq: Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Quppernerit amerlassusa: 4
Ukioq saqqummerfia: 2014
Aatsitassap Suussusaa:
Allat Sineriak: Nunakkut

Danmarkimi Kalaallillu Nunaanni Ujarassiornikkut Misissuisartut (GEUS) siunnersuinermut sulianillu allanik suliaqarni...
Saqqummersitsisoq: Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Quppernerit amerlassusa: 4
Ukioq saqqummerfia: 2014
Aatsitassap Suussusaa:
Allat Sineriak: Nunakkut

Aatsitassarsiornermut tunngatillugu siunnersuisarneq suliallu allat suliarinissaannut isumaqatigiissut 2015-2019
Saqqummersitsisoq: Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Quppernerit amerlassusa: 2
Ukioq saqqummerfia: 2014
Aatsitassap Suussusaa:
Allat Sineriak: Nunakkut

True North Gems-ilu IBA-mik isumaqatigiissut
Saqqummersitsisoq: Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Quppernerit amerlassusa: 47
Ukioq saqqummerfia: 2014
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Aatsitassaatigut pigissaartitsilissapput – Kalaallit Nunaata uuliamut aatsitassanullu pilersaarutaa 2014-2018
Saqqummersitsisoq: Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Quppernerit amerlassusa: 24
Ukioq saqqummerfia: 2014
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit atortussiassallu
Sineriak: Nunakkut

Annikitsumik piaanissamut akuersissutit pillugit paasissutissat
Saqqummersitsisoq: Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Quppernerit amerlassusa: 2
Ukioq saqqummerfia: 2014
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Kalaallit Nunaata uuliamut aatsitassanullu pilersaarutaa 2014-2018-nut ilanngussat
Saqqummersitsisoq: Naalakkersuisut
Quppernerit amerlassusa: 93
Ukioq saqqummerfia: 2014
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit atortussiassallu
Sineriak: Nunakkut

Kalaallit Nunaata uuliasiornermut aatsitassarsiornermullu 2014-2018-imut periusissaa
Saqqummersitsisoq: Naalakkersuisut
Quppernerit amerlassusa: 100
Ukioq saqqummerfia: 2014
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit atortussiassallu
Sineriak: Nunakkut

Kalaallit Nunaanni uuliamik gassimillu misissuineq piiaanerlu
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Quppernerit amerlassusa: 52
Ukioq saqqummerfia: 2013
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Aatsitassanut nassuiaat 2013
Saqqummersitsisoq: Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Quppernerit amerlassusa: 21
Ukioq saqqummerfia: 2013
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit atortussiassallu
Sineriak: Nunakkut

Uran-ip piiarneqarnera nunamillu anninneqarnera pillugu nalunaarusiaq
Saqqummersitsisoq: Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Quppernerit amerlassusa: 184
Ukioq saqqummerfia: 2013
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Uranimik akuersaanngilluinnarnissamik politikki atorunnaarsinneqassappat allanngortinneqassappalluunniit pissutsit pi...
Saqqummersitsisoq: Lett Advokatfirma, DCE, PwC
Quppernerit amerlassusa: 102
Ukioq saqqummerfia: 2013
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Uran-ip piiarneqarnera nunamillu anninneqarnera pillugit nunat tamalaat akornanni pisussaaffiit ataatsimoortillugit t...
Saqqummersitsisoq: Udenrigsministeriet
Quppernerit amerlassusa: 19
Ukioq saqqummerfia: 2013
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Annikitsumik piaanissamut akuersissutinut paasissutissat
Saqqummersitsisoq: Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Quppernerit amerlassusa: 2
Ukioq saqqummerfia: 2013
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Kalaallit Nunaanni ikummatissanik kulbrinte-usunik misissuinerup inuiaqatigiinnut sunniutigisinnaasai pillugit naluna...
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Quppernerit amerlassusa: 76
Ukioq saqqummerfia: 2011
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Kalaallit Nunaanni uuliamik gassimillu misissuinerup piiaanerullu inuiaqatigiinnut sunniutigisinnaasai
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Quppernerit amerlassusa: 76
Ukioq saqqummerfia: 2011
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Aatsitassanut pilersaarut 2004
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Quppernerit amerlassusa: 56
Ukioq saqqummerfia: 2011
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Kulbrinte pillugu periusissiaq
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Quppernerit amerlassusa: 62
Ukioq saqqummerfia: 2011
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Kalaallit Nunaata Kujataata Kitaata imartaani Lady Franklin aamma Maniitsoq bassin-ini immap iluata ikiariissitaarner...
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Quppernerit amerlassusa: 14
Ukioq saqqummerfia: 2011
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Aatsitassarsiornermi suliffeqarnissamut piumasaqaatit suliffissaasinnaasullu
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Quppernerit amerlassusa: 32
Ukioq saqqummerfia: 2011
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit atortussiassallu
Sineriak: Nunakkut

Ukiumoortumik nalunaarusiaq 2007
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Quppernerit amerlassusa: 24
Ukioq saqqummerfia: 2011
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit atortussiassallu
Sineriak: Nunakkut

Naalakkersuisut uran pillugu nassuiaataat tunngavigalugu paasissutissat Kuannersuarnut tunngasut
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Quppernerit amerlassusa: 4
Ukioq saqqummerfia: 2011
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Uran pillugu nassuiaat, Immikkoortoq 1
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Quppernerit amerlassusa: 38
Ukioq saqqummerfia: 2011
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Uran pillugu nassuiaat, Immikkoortoq 2
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Quppernerit amerlassusa: 100
Ukioq saqqummerfia: 2011
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Nunatsinni uuliasiornermi paasissutissat
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Quppernerit amerlassusa: 24
Ukioq saqqummerfia: 2011
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Kalaallit Nunaanni aatsitassarsiornermi pisut pillugit Inatsisartunut nassuiaat (2011)
Saqqummersitsisoq: Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Quppernerit amerlassusa: 54
Ukioq saqqummerfia: 2011
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit atortussiassallu
Sineriak: Nunakkut

Kalaallit Nunaanni uuliamik misissuineq 2011
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Quppernerit amerlassusa: 36
Ukioq saqqummerfia: 2011
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Kalaallit Nunaanni aatsitassarsiorneq 2011
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Quppernerit amerlassusa: 29
Ukioq saqqummerfia: 2011
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Imartani ikummatissanik kulbrinte-usunik misissuinermi sulianut (qillerinerit minillugit) qinnuteqarnermi, suliaqarne...
Saqqummersitsisoq: Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Quppernerit amerlassusa: 18
Ukioq saqqummerfia: 2011
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Aatsitassanut Pisortaqarfiup najoqqutassaatai – ikummatissanik kulbrinte-usunik misissuinermi piiaanermilu Avatangiis...
Saqqummersitsisoq: Danmarks Miljøundersøgelser, Grønlands Naturinstitut, Råstofdirektoratet
Quppernerit amerlassusa: 16
Ukioq saqqummerfia: 2011
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Nunakkut

Kalaallit Nunaata uran pillugu Canadamut anguniagai
Saqqummersitsisoq: Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Quppernerit amerlassusa: 27
Ukioq saqqummerfia: 2010
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Kalaallit Nunaanni uranimik piiaaneq pillugu paasissutissat
Saqqummersitsisoq: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Quppernerit amerlassusa: 28
Ukioq saqqummerfia: 2010
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Uuliasiornermi inuussutissarsiornikkut periarfissat
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Quppernerit amerlassusa: 36
Ukioq saqqummerfia: 2009
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Kalaallit Nunaanni uuliamik misissuineq 2009
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Quppernerit amerlassusa: 24
Ukioq saqqummerfia: 2009
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Immakkut

Aatsitassarsiornermi inuussutissarsiornikkut periarfissat
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Quppernerit amerlassusa: 48
Ukioq saqqummerfia: 2009
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Annikitsumik aatsitassarsiorneq - aallartilluarit
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Quppernerit amerlassusa: 22
Ukioq saqqummerfia: 2009
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Aatsitassanut pilersaarut 2009 – Kalaallit Nunaanni aatsitassanik misissuinermi anguniakkat pilersaarutillu nutartern...
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Quppernerit amerlassusa: 44
Ukioq saqqummerfia: 2009
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Naalakkersuisut uran pillugu nassuiaataat pillugu paasissutissiineq
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Quppernerit amerlassusa: 20
Ukioq saqqummerfia: 2008
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Kalaallit Nunaanni uuliamik misissuineq 2008
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Quppernerit amerlassusa: 20
Ukioq saqqummerfia: 2008
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Annikitsumik aatsitassarsiorneq - aallartilluarit
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Quppernerit amerlassusa: 22
Ukioq saqqummerfia: 2008
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Ilisimatuussutsikkut teknikkullu saqqummersitat den Internationale Atomenergiagentur-imeersut (IAEA)
Saqqummersitsisoq: International Atomic Energy Agency
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Ilisimatuussutsikkut teknikkullu saqqummersitat Canadami uran-imik isumannaallisaaneq pillugu kommission-imeersut (CNSC)
Saqqummersitsisoq: Canadian Nuclear Safety Commission
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Paasissutissat Statens Institut for Strålebeskyttelse-imeersut (SIS)
Saqqummersitsisoq: Statens Institut for Strålebeskyttelse
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut