Maleruagassat malittarisassallu ilitsersuutaasut

Pituffiup eqqaani Titaniumimik suliniummut VSB-mut aamma VVM-mut nassuiaanermi suliassiissummut piareersaataasumik tusarniaaneq
Saqqummersitsisoq: Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Ukioq saqqummerfia: 2017
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Kalaallit Nunaata kitaani avannaani kisermaassilluni akuersissutit nr. 2011/12 aamma 2011/14-nut sumiiffiit akuersissutinut ilaatinneqartut iluanni, 2D HR-inik sajuppillatsitsisarluni paasissutissa...
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanik Suliassaqarfinnut Avatangiisinut Aqutsisoqarfik
Ukioq saqqummerfia: 2016
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut


Kalaallit Nunaata kitaata avannaani Baffin Bugtimi uuliamik gassimillu (kulbrintinik) ujarlernissamut atuinissamullu atatillugu suliniuteqarnermi avatangiisinik naliliineq
Saqqummersitsisoq: Pinngortitamut, Avatangiisinut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Ukioq saqqummerfia: 2016
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Kalaallit Nunaata kitaani Qeqertarsuup qeqertartaani kiisalu Nuussuup qeqertaasaani ikummatissiassanik misissuinernik suliaqarnissanut qalluinissamullu piviusunngortitsinermi avatangiisinut sunniut...
Saqqummersitsisoq: Pinngortitamut, Avatangiisinut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Ukioq saqqummerfia: 2016
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

2016-imi Tunup avannaata imartaani sajuppillatsitsisarluni misissuinissamut TGS-ip suliassamut nassuiaataata (Scope of Works) tamanut ammasumik ulluni 35-ni piareersaataasumik tusarniaassutigineqar...
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanik Suliassaqarfinnut Avatangiisinut Aqutsisoqarfik
Ukioq saqqummerfia: 2016
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Citronen Fjord-imi Zink-imik Aqerlumillu piiaanissamut Ironbark-ip qinnuteqarnera pillugu VSB-mik aamma VVM-imik nassuiaatinik tusarniaanerit
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut, Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Ukioq saqqummerfia: 2015
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Kitaata Qeqqani Qaqortorsuup eqqaani Anorthositimik atuinissaq pillugu Hudson Resourcesip qinnuteqaataanut tunngatillugu VSB-mik VVM-imillu nassuiaatinik tusarniaanerit
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut, Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Ukioq saqqummerfia: 2015
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

2015-imi Tunup kujataata imartaani sajuppillatsitsisarluni misissuinissamut TGS-ip suliassamut nassuiaataata (Scope of Works) tamanut ammasumik ulluni 35-ni piareersaataasumik tusarniaassutigineqar...
Saqqummersitsisoq: Pinngortitamut, Avatangiisinut Inatsinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfimmut
Ukioq saqqummerfia: 2015
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

2015-imi Tunup avannaata imartaani sajuppillatsitsisarluni misissuinissamut TGS-ip suliassamut nassuiaataata (Scope of Works) tamanut ammasumik ulluni 35-ni piareersaataasumik tusarniaassutigineqar...
Saqqummersitsisoq: Pinngortitamut, Avatangiisinut Inatsinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfimmut
Ukioq saqqummerfia: 2015
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Kalaallit Nunaani imaani sajuppillatsitsilluni misissuinermut ilitsersuut
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanik Suliassaqarfinnut Avatangiisinut Aqutsisoqarfik
Ukioq saqqummerfia: 2015
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Asimi sulliviugallartuni eqqakkanik passussisarneq pillugu najoqqutassat
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanik Suliassaqarfinnut Avatangiisinut Aqutsisoqarfik
Ukioq saqqummerfia: 2015
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit atortussiassallu
Sineriak: Nunakkut

Kalaallit Nunaanni aatsitassarsiorfinnut suliassanut Avatangiisinut sunniutaasussanik nalilersuinernik (ASN) suliaqarnernut malittarisassat nutaat
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanik Suliassaqarfinnut Avatangiisinut Aqutsisoqarfik
Ukioq saqqummerfia: 2015
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Kujataani Kuannersuarni suliniummik ulluni 35-ni tusarniaaqqaarneq
Saqqummersitsisoq: Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Ukioq saqqummerfia: 2014
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut
Nalunaarusiat Avatangiisinut sunniutaasussanik nalilersuineq aamma Inuiaqatigiinni piujuartussamik iluaqutaasumik sunniutaasussanik nalilersuineq, Qeqertarsuatsiaat eqqaanni Aappaluttumi rubineqarf...
Saqqummersitsisoq: Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Ukioq saqqummerfia: 2013
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Shell Greenland A/S-ip 2013-imi misissuilluni ingerlataminik annertusititsineranut atatillugu ”avatangiisinut sunniutaasussanik nalilersuineq” (VVM) nutaaq pillugu tusarniaaneq
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Aqutsisoqarfik
Ukioq saqqummerfia: 2013
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Kalaallit Nunaata kitaani avannaani kisermaassilluni akuersissutit nr. 2011/12 aamma 2011/14-nut sumiiffiit akuersissutinut ilaatinneqartut iluanni, 2D HR-inik sajuppillatsitsisarluni paasissutissa...
Saqqummersitsisoq: Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Ukioq saqqummerfia: 2013
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Kalaallit Nunaata tunup avannaani misissueqqaarnissamut akuersissutip nr. 2009/14-mut sumiiffiit akuersissummut ilaatinneqartut iluani 2D-inik sajuppillatsitsisarluni paasissutissanik katersinissat...
Saqqummersitsisoq: Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Ukioq saqqummerfia: 2013
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Kalaallit Nunaata kujataata kitaani misissueqqaarnissamut akuersissut nr. 2013/10 sumiiffiik akuersissummut ilaatinneqartoq iluani 2D-inik sajuppillatsitsisarluni paasissutissanik katersinissat pil...
Saqqummersitsisoq: Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Ukioq saqqummerfia: 2013
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Avatangiisinut Sunniutaasussanik Naliliineq (VVM) pillugu tamanut tusarniaaneq, Kalaallit Nunaata Kitaata Kujataani misissueqqaarfiusumut nr. 2009/13-imut tunngatillugu 2D atorlugu sajuppillatsitsi...
Saqqummersitsisoq: Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Ukioq saqqummerfia: 2013
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Tunumi Jameson Land-imi aatsitassarsiorluni uuliasiorlunilu ingerlatassanut tunngatillugu Piviusunngortitsinermi avatangiisinut sunniutaasussanik nalilersuinerup tamanut ammasumik tusarniaassutigin...
Saqqummersitsisoq: Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Ukioq saqqummerfia: 2013
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit atortussiassallu
Sineriak: Nunakkut

Kalaallit Nunaata kujataata kangiani misissueqqaarnissamut akuersissut nr. 2012/41 sumiiffiik akuersissummut ilaatinneqartoq iluani 2D-inik sajuppillatsitsisarluni paasissutissanik katersinissaq pi...
Saqqummersitsisoq: Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Ukioq saqqummerfia: 2012
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Nalunaarusiat Avatangiisinut Sunniutaasinnaasunik Nalilersuineq aamma Inuiaqatigiinni piujuartussamik iluaqutaasumik sunniutissanik nalilersuineq, London Mining Greenland A/S-ip Nuup eqqaani savimi...
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Ukioq saqqummerfia: 2012
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Matumuuna: ”Nalunaarut una utaqqiisaagallartumik siumut sammisillugu Davis Strædip kalaallinut ataasortaani, erseqqinnerusumik oqaatigalugu 62° aamma 67° N akornanni"
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Ukioq saqqummerfia: 2012
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Matumuuna ”Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik sinnerlugu Aarhus Universitet-imi Nationalt center for Miljø og Energi-mit (DCE) aamma Pinngortitaleriffimmit Piviusunngortitsinermi avatangi...
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Ukioq saqqummerfia: 2012
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Nuup eqqaani umiarsuarmi siorartarneq
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Ukioq saqqummerfia: 2012
Aatsitassap Suussusaa: Sioqqat ujaraaqqallu
Sineriak: Immakkut

Nuummi Betoncentral-ip pujoralannik nipimillu annikillisaaniarluni iliuuseqarnissaminut qinnuteqaataanut tunngatillugu tamanut tusarniaaneq
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Ukioq saqqummerfia: 2012
Aatsitassap Suussusaa: Sioqqat ujaraaqqallu
Sineriak: Nunakkut

Kalaallit Nunaata tunup avannaani misissueqqaarnissamut akuersissutit nr. 2009/14 aamma 2012/41-nut sumiiffiit akuersissutinut ilaatinneqartut iluani 2D-inik sajuppillatsitsisarluni paasissutissani...
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Ukioq saqqummerfia: 2012
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Kalaallit Nunaata kujataata kitaani misissueqqaarnissamut akuersissut nr. 2009/13 sumiiffiik akuersissummut ilaatinneqartoq iluani 2D-inik sajuppillatsitsisarluni paasissutissanik katersinissat, ta...
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Ukioq saqqummerfia: 2012
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Kalaallit Nunaata kitaata avannaani immap naqqata sananeqaataanik misissuilluni sumiiffinni arfineq-marlunnit aqqanileriarluni qillerivinniit misissugassanik tigooraasoqarnissaq pillugu avatangiisi...
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Ukioq saqqummerfia: 2012
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Kalaallit Nunaata kitaani kisermaassilluni akuersissut normu 2008/17-mut (Naternaq) sumiiffik akuersissummut ilaatinneqartup iluanni, 3D-inik sajuppillatsitsisarluni paasissutissanik katersinissaq ...
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Ukioq saqqummerfia: 2012
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Kalaallit Nunaata kitaani avannaani kisermaassilluni akuersissut nr. 2011/11-mut sumiiffik akuersissummi ilaatinneqartup iluani, 2D-inik sajuppillatsitsisarluni paasissutissanik katersinissat, tass...
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Ukioq saqqummerfia: 2012
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

London Miningip misissueqqissaarnissaanik akuersissummut 2009/16 Isua, pillugu 2-nnik tusarniaasoqarpoq. Aappaa tassaavoq misissueqqissaarnissamik akuersissutip 2009/16-ip allineqarsinnaanissaanik ...
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Ukioq saqqummerfia: 2012
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Kalaallit Nunaata kitaani avannaani kisermaassilluni akuersissutit nr. 2011/12, 2011/14 aamma 2011/11-nut sumiiffiit akuersissutinut ilaatinneqartut iluanni, 3D-inik sajuppillatsitsisarluni paasiss...
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Ukioq saqqummerfia: 2012
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Kalaallit Nunaata kitaani avannaani kisermaassilluni akuersissut nr. 2011/15-mut sumiiffik akuersissummi ilaatinneqartup iluani, 3D-inik sajuppillatsitsisarluni paasissutissanik katersinissat, tass...
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Ukioq saqqummerfia: 2011
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut


3D atorlugu sajuppillatsitsisarnertigut paasissutissanik katersinissamut pilersaarummut tunngatillugu tusarniaanermi akissutaasut saqqummiunneqarnerat, Kalaallit Nunaata Kitaata Kujataani kisermaas...
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Ukioq saqqummerfia: 2011
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Kisermaassusussaatitaalluni akuersissutip 2011/13-ip (”Pitu”) ataanni Kalaallit Nunaata kitaa avannaani 3D-inik sajuppillatsitsisarluni paasissutissanik katersinissamut pilersaarummut atatillugu tu...
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Ukioq saqqummerfia: 2011
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Aatsitassarsiorluni misissuilluni qillerinissat pillugit qinnuteqaatit tamanut tusarniaassutigineqarnerat (VVM aamma VSB) – 2011
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Ukioq saqqummerfia: 2011
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Avatangiisit sunnerneqarnissaannik Naliliineq (EIA) Kalaallit Nunaata kitaata imartaani misissuilluni qillerinernut 3 aamma 4-mut tunngatillugu tamanut tusarniaaneq (ANN aamma VSB)
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Ukioq saqqummerfia: 2010
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Avatangiisit sunnerneqarnissaannik Naliliineq (EIA) Kalaallit Nunaata kitaata imartaani misissuilluni qillerinernut 1 aamma 2-mut tunngatillugu tamanut tusarniaaneq (ANN aamma VSB)
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Ukioq saqqummerfia: 2010
Aatsitassap Suussusaa: Kulbrintit
Sineriak: Immakkut

Avatangiisit sunnerneqarnissaannik Naliliineq (EIA) piiaasinnaanermut akuersissut pillugu nr. 2003/05, Angel Mining (Gold)
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Ukioq saqqummerfia: 2010
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut

Avatangiisinut sunniutaanik naliliineq (EIA) akuersissut pillugu nr. 2003/05, Angel Mining (Gold)
Saqqummersitsisoq: Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfiup
Ukioq saqqummerfia: 2009
Aatsitassap Suussusaa: Mineralit
Sineriak: Nunakkut