Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Niuernermullu Naalakkersuisoqarfimmut inatsisit atuuttut

Quppernermi matumani Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Sulffeqarnermullu naalakkersuisoqarfimmut inatsisit atuuttut nassaarineqarsinnaapput.

Inuussutissarsiornermut inatsisit:

Inuussutissarsiorfiusup sinneranik aamma inuiaqatigiinni aningaasaqarnermik killup tungaanut sunniuteqartitsisussamik nalinginnaasumik akissarsiat aningaasartuutillu inissisimaffianik annertusaatitsinani suliniutit angisuut piviusunngortissinnaaneranik inatsit qularnaarivoq.
Inatsisip suliniutit angisuut imatut nassuiarpai:
- Suliniutit, sanaartornermi aningaasartuutit fem milliarder kroninik qinneqarfiusut
- Suliniutit, Kalaallit Nunaanni sulisartunik suliffissaaleqisunik pissarsiarisinnaasanillu qaangiisumik sanaartornermi suliat isumaginerini sulisartunik pisariaqartitsisoqarfiusut
- Suliniutit, sanaartornermik sulianik suliffeqarfinni teknikkikkut aningaasaqarnikkullu pisinnaassuseqarnissamut piumasaqaatit nunatsinni suliffeqarfiit teknikkikkut aningaasaqarnikkullu pisinnaassusaannik qaangiisoqarfiusut.

Inatsisaasumik allannguuteqarnermut siunertaq tassaavoq suliniutinut angisuunut atatillugu atorfeqarnermi inatsisitigut malittarisassiat qanoq atorneqarnerinik aamma Kalaallit Nunaanni nunanit allanit sulisartunut ilassutigisatut aalajangersakkanik aalajangersaanerup erseqqissaaviginissaat. Inatsisaasumik allannguuteqarnerup siunertaraa pissutsit taakku pillugit annertunerusumik erseqqissuseqalersitsinissaq, aammalu pisortani oqartussaasunut, suliniutinik ingerlatseqatigiiffinnut, sulisartut aamma sulisitsisut kattuffiinut malittarisassianik suliaqarfeqarnerup najoqqutaqarnerullu oqilisaaviginissaat.

Inatsit taamaallaat Sermip Erngullu avammut nioqqutiginerannut tunngasuuvoq – taamaalillunilu Kalaallit Nunaanni atuinissamut pilersuinermut ilaqarani. Inatsisip siunertaa tassaavoq misissueqqaarnermut atuinissamullu akuersissuteqarnissaq pillugu qinnuteqaateqarnermut atatillugu inuussutissarsiorfittut suliaqarfiup taassuma iluani malittarisassiornissaq.

Inatsisip siunertaraa sermip erngullu avammut nioqqutiginissaanut inatsisaasumi ilaasumi pissutsinut tunngasunik paasissutissanik allagaatinillu sermi erngullu avammut nioqqutigineranut oqartussaasoqarfiup aamma akileraartitsinermut oqartussaasoqarfiup pissarsiorsinnaanerannik qularnaarinissaq. Tamanna ilaatigut pisinnaatitsissummik piginnittup akitsuutinik (royaltynik), kiisalu akileraarutit sinnerinik akiliisarnerinik nakkutilliinikkut misissuinikkullu pissaaq.

Sermip erngullu avammut nioqqutiginissaannut akuersissutisisinnaaneq sioqqullugu suliffeqarfimmut piumasaqaatinik nalunaarut erseqqissaavoq. Suliassaqarfimmut tassunga oqartussaasoqarfik sorleq sulianik isumagiinnittuusarnersoq, aammalu misissueqqaarnermut atuinermullu akuersissutinik tunniussinermi akitsuutit sorliit piumasarineqarsinnaanersut nalunaarutip nassuiarpai.

Inatsisip atorneqarfianiipput isumalluutinik uumassusilinnik ilisimatusarnikkut niuernikkullu atuinerit. Isumalluummik uumassusilimmik ilisimatusarnermut tunngatillugu atugaqarsinnaaniaraanni pisinnaatitsissummik peqartoqassaaq, niuernikkullu isumalluummik uumassusilimmik atuiniaraanni tamatumunnga akuersissummik peqartoqassaaq. Pinngortitami isumalluutinik nalinginnaasumik imaluunniit teknologiskiunngitsumik atuinernik inatsit ilaqanngilaq. Inatsit ileqquliussamik piniarnermi, aalisarnermi nunalerinermilu, imaluunniit pinnersaatissatut imaluunniit nerisassatut naasunik il.il. katersuinerni atugaanngilaq.

Inatsisip siunertaa tassaavoq erseqqinnerusumik aalajangersimasumi timitalittut sumiiffiusup iluani takornariartitsinermik tunisassiamik ataatsimik imaluunniit arlalinnik pilersuinissamut akuersissummik (kisermaassinermik) pissarsinissamut takornariartitsinermik inuussutissarsiuteqarfimut periarfissiinissaq. Inatsisikkut anguniagaq tassaavoq piffissamut ungasissumut ineriartortitsinermut sinaakkutissanik pilersitsinissaq, tassani takornariartitsisartut inuussutissarsiorfimmi pisariaqartitanik namminersuutigisanik aningaasaliiffeqarlutik – taamaaliornikkullu sulianik amerlanernik pilersitsillutik, annertunerusumik suliffeqartitsilerlutik najugaqarfimmilu siuarsarnermik pilersitsillutik.

Inatsisip siunertaa tassaavoq inuussutissarsiorfimmik siamasissumik, assigiinngisitaartumik namminerlu napatittumik siuarsaasunik suliniutinik tapersersuinertut ilusilinnik nunatsinni inuussutissarsiorfiusup ineriartortinneranik nukittorsaanissaq, aammalu suliniuteqartuusumut aamma nalinginnaasumik inuiaqatigiinnut aningaasaqarnikktu siuarsarnermut peqataaqataasinnaasumik. Sulianik aallartitaqartunik namminersuutigalugulu inuussutissarsiortuusunut tapersersuutissatut immikkut ittunik agguaassassanik pilersitsinissamik inatsit periarfissiivoq.

Suliassaqarfiit sorliit tapiissutinik qinnuteqarfiusinnaanersut, aammalu qanoq annertutigisunik tapiissutissanik qinnuteqartoqarsinnaanersoq nalunaarutip erseqqissaavigai. Suliffeqarfiup aallartisarneranut, tunisassianik ineriartortitsinermut, kalaallit nerisassaataasa atornerinut, aamma avammut nioqquteqarnermik siuarsaasunik suliaqarisanut aningaasatigut tapiissutit pillugit namminersuutigalugu inuussutissarsiutillit qinnuteqarnissamut periarfissaqarfigisaat agguaassassat sisamat nalunaarutip nassuiarpai.

Inuussutissarsiummik ingerlataqarnermut erseqqinnerusunik piumasaqaatinik aalajangersaanissamik inatsit siunertaqarpoq.

Niuernerup ammanerulersinnera nunarsuarmilu siaruarnera ilutigalugit suliffeqarfiusut tamaasa iluini niuertut nalunaarsornissaannut pisortat piumasaqaataat annikillisimavoq. Minnerunngitsumik niuertut inuussutissarsiorfinnut akileraartartunullu nalunaarsuisarfinni nalunaarsugaareersimanerat pissutigalugu. Inuussutissarsiorsinnaanermut allagartaqarnissamut piumasaqaatip attannissaanut pisariaqartitsineq isigineqarunnaarpoq, taamaattumik pisortat nakkutilliinerannut pisariaqartutut isigineqanngimmat inuussutissarsiorsinnaanermut allagartap atorunnaarsinnissaa sulissutigineqarpoq.

Inatsisiliornerit assigiinngitsut suli inuussutissarsiorsinnaanermut allagartamik piumasaqaateqartoqarneranik aalajangersakkanik imaqarmata akitsuummik akiliuteqarluni inuussutissarsiorsinnaanermut allagartamik pissarsinissaq attanneqarpoq, tassalu inatsisaasuni allani inuussutissarsiorsinnaanermut allagaqartaqarneq piumasaqaataagaangat. Inatsisaasunit allanit inuussutissarsiorsinnaanermut allagartaqarnissamik piumasaqaatip atorunnaarsinnissaa naatsorsuutigineqariartortillugu inuussutissarsiorsinnaanermut allagartat taamatut ittuusut atuukkunnaavikkumaarput.

Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiuteqaraanni Inuussutissarsiummik Ingerlataqartunik Nalunaarsuiffimmi IIN-imi nalunaarsugaasimanissaq inatsisaasumik allannguutip erseqqissarpaa. Inatsisissatut allannguutip nioqquteqarfiup aalaakkaasup avataani nioqquteqarnikkut inuit inatsisitigullu pineqartut inatsisaasumik allannguutip assigiisippai.

Inuussutissarsiuteqarsinnaanermut allagartamut taassuminngalu naqitanngortitsinermut akiliutissaq 200 kroniusoq nalunaarutip aalajangersaavigaa.

Inuussutissarsiorsinnaanermut allagartamut akiliut 200 kr.-usoq aalajangersaavigaa.

Aktiaateqarluni piginneqataassuteqarlunilu ingerlatseqatigiiffiit inuussutissarsiorsinnaanermut allagartartaarsinnaanerannut piumasaqaataasut erseqqissaaviginissaat nalunaarutip siunertaraa.

Tunisassianik Kalaallit Nunaanneersunik suliffeqarfiit pisortanit namminersortunillu pigineqartut tamarmik avammut tunisinissamik kissaateqartut Namminersorlutik Oqartussanit avammut tunisinissamik akuersissummik pigisaqassapput.

Suliffeqarnernermut inatsisit:

Inatsisit:

Nalunaarutit:

Peqqussutit:

Aatsitassaqarnermut inatsisit:

 

Atuisarnermut unammilleqatigiinnermullu inatsisit