Urani pillugu paasissutissat aamma nalunaarusiat

Naalakkersuisut aatsitassanut radioaktivenik qinngornilinnik attuilluinnanngeqqusinerup atorunnaarsinneqarnissaanut Inatsisartut 2013-imi ukiaanerani ataatsimiinnissaannut tunngaviusumik aalajangertoqarnissaanut siunnersuuteqarput. Tamatumunnga atatillugu urani pillugu nalunaarusiat paasissutissallu saqqummersitat ataatsimoortillugit saqqummiunneqarput.

Urani pillugu isumaqatigiissutit

Naalakkersuisut aamma danskit naalakkersuisuisa isumaqatigiissutaanik nalunaaruteqarneq

Kalaallit Nunaanni Urani pillugu paasisitsiniaaneq

GEUSimit, DCEmit aamma AAUmit ilisimatuut Maniitsumi, Nuummi, Paamiuni, Narsami, Qaqortumi, Nanortalimmi, Qassiarsunni, Igalikumi Narsarsuarmilu 2015-imi urani pillugu paasisitsiniaapput. Saqqummiussat ataatsimiisitsinernilu imaqarniliat takusinnaavasi: Urani pillugu paasisitsiniaaneq 2015

DCEmit GEUSimiillu Ilisimatuut arlaannaanulluunniit attuumassuteqanngitsut Uummannami, Ilulissani, Aasianni, Kangerlussuarmi Sisimiunilu 2014-imi urani pillugu paasisitsiniaapput. Saqqummiussat innuttaasunullu paasisitsiniaanerit pillugit tvikkut aallakaatitassiat uani takuneqarsinnaapput, Urani pillugu paasisitsiniaaneq 2014.

Nalunaarusiat

Kalaallit Nunaannit Canadami uranisiorfinnut paasisassarsiorluni angalaneq 2015. Angalanermit nalunaarusiaq aamma ilanngussaq.

Paasissutissat piviusullu Kalaallit Nunaanni uranimik piiaanermut tunngasut. Urani 2015        Saqqummersitaq aviisimut Sermitsiamut sap. ak. 40-mi ilanngullugu siammarterneqarpoq, aamma Kalaallit Nunaanni Kommunet sullissiviinut tamanut nassiussuunneqarpoq, taakkunani soqutiginnittunit atuarneqarsinnaasunngorlugu.

Australiamut paasisassarsiorluni 2014-imi angalaneq pillugu nalunaarusiaq

Kalaallit Nunaanni uraninut aatsitassanullu qinngornilinnut allanut tunngatillugu nunanut allanut pisinnaatitaaffiit pillugit isumaliuutissiissut

Uranimik piiaaneq avammullu annissuineq pillugu nalunaarusiaq. Akuersaanngilluinnarnissamik politikkeqarnerup atorunnaarsinneqarnerani sunniutaasussat pillugit suleqatigiissitaliaq

Arlaannaanulluunniit attuumassuteqanngitsut nalunaarusiaat:Uranimik allanillu aatsitassanik qinngornernik ulorianartunik akulinnik piiaanissamut akuersaanngilluinnarnissamik politikkeqarnerup atorunnaarsinneqarsinnaanissaanut imaluunniit allanngortinneqarsinnaanissaanut tunngatillugu pissutsit pillugit nalunaarusiaq aamma ilanngussaq kiisalu isumaliuutissiissut

Uran-imik piiaaneq avammullu tuniniaaneq pillugit Nunat tamat pisussaaffii pillugit nalunaarsuutit aamma nalunaarsuutini qupperneq 7-p nutserneqarnera

Kalaallit Nunaanni uranimik misissuinermi piiaanermilu inuiaqatigiinni eqqarsaatigisassat pillugit nassuiaat bind 1 aamma bind 2

uran pillugu ilisimatitsissut

Kuannersuit pillugit paasissutissat urani pillugu Naalakkersuisut nalunaarusiaannut atasut

Urani immikkut sammillugu Kalaallit Nunaanniit Canadamut angalaneq aamma ilanngussat tuluttuinnaq saqqummiussat

Paasissutissat piviusullu Kalaallit Nunaanni uranimik piiaanermut tunngasut (2010mi saquqmmersitaq)

Tusarniaanerit

Kujataani Kuannersuarni GMEp suliniutaanik ulluni 35ni tusarniaaqqaarneq. suliffeqarfiup suliniummut suliassatut nassuiaaneranut aamma pisortatigoortumik suliniut pillugu nalunaaruteqarneranut tunngasunik tusarniaaqqaartoqarpoq (29.08.2014-imiit 06.10.2014-imut piffissaligaasumik). (Tusarniaanermut akissutit aamma atuarneqarsinnaapput). 

Inatsisartuni oqaluuserisassatut immikkoortut aamma innersuussutigineqarput

2016-imi Upernaakkut ataatsimiinneq:

Imm.: 104

Siull. 13/04
Aappass. 06/05
Atomip nukinganik pissuteqartumik ajutoortoqartillugu imaluunniit qinngornernik ulorianartunik pissuteqartumik ajornartorsiuteqartoqalersillugu ikiuinissaq pillugu Det Internationale Atomernergiagenturimi isumaqatigiissummut Danmarkip akuersinera pillugu inatsisip Kalaallit Nunaanni atuutilersinneqarnissaa pillugu peqqussummut oqaaseqaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

Imm.: 106

Siull. 13/04
Aappass. 06/05
Uunga siunnersuut: Tunisassianik marloqiusamik atorneqartartunik avammut annissuinermik nakkutiginninneq pillugu Kalaallit Nunaannut inatsisissatut siunnersuummut oqaaseqaateqarnissaq pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

Imm.: 107

Siull. 13/04
Aappass. 06/05
Atomip nukinganik atortussianik sorsunnerunngitsumut atuinermik nakkutilliineq pillugu Kalaallit Nunaannut inatsisissatut siunnersuummut oqaaseqaateqarnissaq pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

Imm.: 108

Siull. 13/04
Aappass. 06/05
Pinerluuteqarsimasunik tunniussisinnaatitaaneq pillugu inatsisip allanngortinneqarneranik inatsisit ilaasa Kalaallit Nunaannut atuutilersinneqarnerannik kunngip peqqussutaanut Namminersorlutik Oqartussat oqaaseqaateqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

Ataatsimiinnernit siuliini ingerlanneqarsimasunit sammisat allat:

Imm. 17: Qinngornerit ioninngortitsisartut pillugit aamma qinngornernut illersuuteqarnissaq pillugu Inatsisartut Inatsisaannut nr. x, ulloq xx. xx 2015-imeersumut siunnersuut.

(Peqqissutsimut Nunani Avannarlerni Suleqatigiinnermullu Naalakkersuisoq)

Imm. 150: Uunga siunnersuut: Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut Namminersorlutik Oqartussat akuersissutigissagaat Nunarsuarmioqatigiit ataatsimoorussamik isumaqatigiissutaat radioaktiviusut ikummatikut aamma radioaktiviusut eqqagassat isumannaatsumik isumagineqartarnissaat pillugit. (Eqqagassalerinermut isumaqatigiissut)

(Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Niuernermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 151: Uunga siunnersuut: Atomip nukinganik pissuteqartumik ajutoortoqartillugu imaluunniit qinngornernik ulorianartunik pissuteqartumik ajornartorsiortoqalersillugu ikiuunnissaq pillugu IAEA-imi nunani tamalaani isumaqatigiissummut (Ikiuunnissamut nunani tamalaani isumaqatigiissut) Namminersorlutik Oqartussat akuersinissaat pillugu oqaaseqaateqarnissaq pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Niuernermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 152: Siunnersuut: Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut Namminersorlutik Oqartussat akuersissutigigaat Atom-ip nukinganik sakkoqarluni pinerliiniartoqartarneranut akiunermut Nunarsuarmioqatigiit isumaqatigiissutaat.

(Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Niuernermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 157: Siunnersuut: Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut Namminersorlutik Oqartussat akuersissutigissagaat International Labour Organization - ILO -p isumaqatigiissutaa nr. 115, sulisartut qinngornernut ingerlaartunut (ioniserende) illersorneqarnissaat pillugu isumaqatigiissutaasoq akuersissutigineqassasoq.

(Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Niuernermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 158: Uunga siunnersuut: IAEA-imi atomip nukinganit atortussianik inissisimaffiini isumannaarinissaq pillugu nunani tamalaani isumaqatigiissummut allannguummut Namminersorlutik Oqartussat akuersinissaat pillugu oqaaseqaateqarnissaq pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Niuernermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

Imm. 159: Uunga siunnersuut: Atomip nukinganut isumannaallisaaneq pillugu IAEA-imi nunani tamalaani isumaqatigiissummut Namminersorlutik Oqartussat akuersinissaat pillugu oqaaseqaateqarnissaq pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Niuernermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

UKA13-imit atuutilersumik uranimik aamma aatsitassanik qinngornilinnik piiaasarnermik attueqqusinngilluinnarnerup atorunnaarsinnissaannik Inatsisartut akuersissuteqarnissaannik Inatsisartut aalajangiussinissaannut siunnersuut

Tusagassiorfinnut Nalunaarutit

Uranimik annissuineq sillimaniarnermullu nakkutilliineq pillugit isumaqatigiissuteqarneq 

Aatsitassanik qaqutigoortunik aamma uranimik suliniutinut innuttaasut ilaatinneqarput. Naalakkersuisup Jens-Erik Kirkegaardip nittartakkami nutaarsiassamut ima qulequtalimmut "Uranimik piiaaffiup tusarniaassutigineqarnera aallartippoq" akissutaa.