Tamanut ammasumik innuttaasunik ataatsimiititsinerit

Qeqertarsuatsiaani aamma Nuummi rubininut aamma Safir-inut suliassaq pillugu tamanut ammasumik innuttaasunik ataatsimiititsinerit ingerlannissaannut tunngatillugu neqeroortitsineq

Sumiiffimmi Qeqertarsuatsiaat eqqaanniittumi rubininik aamma safirinik piiaanissamut tunngatillugu True North Gems piiaanissamut akuersissummik qinnuteqarpoq. Suliassaq pillugu paasissutissat annertunerusut ingerlatseqatigiiffiup nittartagaani (www.truenorthgems.gl) takuneqarsinnaapput.

Tamatumunnga atatillugu Namminersorlutik Oqartussat Qeqertarsuatsiaani aamma Nuummi tamanut ammasumik tusarniaalluni ataatsimiititsinerit pingasuusussatut naatsorsuutigineqartut ingerlannissaannik pilersaaruteqarpoq. Innuttaasunik ataatsimiititsinerit 2013-imi aggustimi ingerlanneqartussaapput.

Naalakkersuisuniit kissaatigineqarpoq tusarniaalluni ataatsimiititsinerit siunnersortimit arlaannaannulluunniit attuumassuteqanngitsumit aqunneqassasut, taamaattumik neqeroortitsineq manna matumuuna tamanut saqqummiunneqarpoq.

Tusarniaalluni ataatsimiititsinerni nalunaarusiat avatangiisinut (VVM) aamma inuiaqatigiinnut (VSB) tunngassuteqartut, 2013-imi juunip qaammataani www.naalakkersuisut.gl aqqutigalugu tamanut ammasumik tusarniaassutigineqartut aallaavigineqassasut piumasaqaataassaaq. Naatsorsuutigineqartariaqarpoq minnerpaamik juulip, aggustip aamma septembarip qaammataanni suliassap suliarineqarnissaanut piffissaliisoqassasoq, taamatullu Qeqertarsuatsiaanut aggustip qaammataani (naatsorsuutigineqartoq) angalanissaq pisariaqassalluni.

 

Suliassap nassuiaatai

Siunnersortip tusarniaalluni ataatsimiititsinerit Qeqertarsuatsiaani marluk aamma Nuummi ataatsip pilersaarusiorneqarneri ingerlanneqarnerilu isumagissavai, kiisalu ataatsimiititsinernit imaqarniliornernik nalunaarusiornernillu suliaqassalluni. Ataqatigiissaarineq Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik, Aatsitassanut Ikummatissanullu Aqutsisoqarfik aamma Aatsitassanut suliassaqarfimmut Avatangiisinut Aqutsisoqarfik qanimut suleqatigalugit ingerlanneqassaaq.

Suliassat matuma kinguliani allassimasut suliarinissaannut neqerooruteqartoqarnissaa kissaatigineqarpoq:

Pilersaarusiorneq:

-       Siunnersorti suliassap qanoq iliorluni suliarinissaanut pilersaarusiornissamut periaatsimik nassuiaammik, ataatsimiititseriaasiusinnaasumut, ilusiliussassaasinnaasumut nassuiaatitalimmik aamma innutaasunik ataatsimiititsinerni peqataasussanut (ingerlatseqatigiiffik, taassuma siunnersortai, Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik, Aatsitassanut Ikummatissanullu Aqutsisoqarfik, Aatsitassanut suliassaqarfimmut Avatangiisinut Aqutsisoqarfik, oqartussaasut siunnersortai, politikerit, kommunit allallu) siunnersuutitaqartumik saqqummiissaaq;

-       Siunnersorti ataatsimiititsinissamut pilersaarummik ingerlatseqatigiiffimmit, taassuma siunnersortaanit, Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfimmit, Aatsitassanut Ikummatissanullu Aqutsisoqarfimmit, Aatsitassanut suliassaqarfimmut Avatangiisinut Aqutsisoqarfimmit, oqartussaasut siunnersortaannit, kiisalu Siunnersortit namminneq suleqataannit allaniillu peqataasussanut angalanissamut pilersaarutitaqartumik suliaqassaaq;

-       Siunnersortip aviisini, illoqarfiup aviisiini, tv-mi, raatiumi assigisaannilu ataatsimiititsinerit sioqqullugit Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik qanimut suleqatigalugu allagarsiinissaq pilerisaarinissarlu isumagissavai;

-       Siunnersortip ataatsimiititsinissani tamaginni nutserisut atortui aamma toqqaannartumik nutserisunik (kalaallisut/danskisut/tuluttut) inniminniinissaq isumagissavai;

-       Siunnersortip ataatsimiititsinissanut init ataatsimiititsiviusussat kiisalu atortut (mikrofoni, seqersitsissut, pc angallattagaq assigisaallu) attartornissaasa aaqqissuunnissaat isumagissavaa, ilanngullugit pisariaqarpat ininut/ininit attartukkanit /-nut tamanut angallassinissanik (bus) pisariaqartunik inniminniinissaq;

-       Siunnersortip suleqataasa kiisalu oqartussaasunit aallartitat aamma oqartussaasut siunnersortaasa unnuinissaannik timmisartumullu bilitsissaannik inniminniinerit siunnersortip ataqatigiissaassavai;

-       Siunnersorti pingaartumik Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfimmik pilersaarusiorluni ataatsimeeqateqarnerni peqataassaaq.

 
Innuttaasunik ataatsimiititsinerit ingerlanneqarneri

-       Siunnersortip ataatsimiititsinerit aaqqissuutissavai ingerlatissallugillu, peqataasussat qaaqqussallugit aammalu tusarniaalluni ataatsimiititsinissanut pisussanut pilersaarummut pilersaarusiorneq ingerlatissallugu, ilanngullugu najukkami oqartussaasunut attuumassuteqartunut ataqatigiissaarineq;

-       Siunnersorti tusarniaalluni ataatsimiititsinerni tamaginni aqutsisussamik/ataatsimiinnermi siuttuusussamik atugassiissaaq;

-       Siunnersortip qulakkiissavaa tusarniaalluni ataatsimiititsinerup nalaani imartuumik imaqarniliornissamut imaqarniliortoqarnissaa, ilanngullugu apeqqutinut akissutinullu sukumiisumik imaqarniliaq;

-       Allaganngorlugu imaqarniliaq ataatsimiititsinerit ingerlanneqareerneranni ullut 3-4 ingerlaneranni Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfimmut nassiunneqassaaq;

-       Oqillinneq kalaallisut, danskisut tuluttullu ingerlanneqarsimagaluarpalluunniit imaqarniliaq Naalakkersusoqarfimmut kalaallisut aamma danskisut tunniunneqassaaq;

-       Taamaattumik suliap ingerlanera tamaat ingerlaavartumik suliaqarnissamut isumalluutissanik immikkoortitsisoqartussaassaaq;

-       Siunnersortip qulakkiissavaa innuttaasunik ataatsimiititsinerni saqqummiisunit saqqummiussat minnerpaamik kalaallisuujullutillu danskisuujussasut.


Tusarniaalluni ataatsimiititsinerit inaarutaasumik ilusaat imarisaallu, innuttaasunik pitsaanerusumik peqataatitsinissamut tunngatillugu oqartussaasut soqutigisaqartullu akornanni ingerlaavartumik oqaloqatigiinnerit inerneri aallavigalugit ilusilersorneqartussaassapput.

Ataatsimiititsinerni aqutsisutut inissisimanermut atasumik allanik annikinnerusunik suliassaqarsinnaavoq. Tusarniaalluni ataatsimiititsinerit Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik qanimut suleqatigalugu pilersaarusiorneqassapput, tassani suliassanik agguataarineq erseqqinnerusoq isumaqatigiissutigineqassalluni ataqatigiissaarneqassallunilu.

Ataatsimiititsinerit kalaallisut, danskisut tuluttullu ingerlanneqarsinnaassapput.


Tunniussinissamut tunngaviusussat

Neqeroorutinik tiguneqartunik naliliinissamut atugassatut, Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfiup suliassaq tunngavissarititaasut matuma kingulianiittut aallaavigalugit tunniutissavaa:

-       Suliassap suliarinissaanut periaasissamut nassuiaat;

-       Suliassani assigusuni siusinnerusukkut misilittagaqarnermik paasissutissat (assersuutigalugu innersuussiviit imaluunniit CV);

-       Piareersaanermut, ataatsimiititsinerit ingerlannerannut imaqarniliornermullu, kiisalu suliassanut nassuiaammi nassuarneqartutut tamatuma kingorna nalunaarusiornermut ataatsimut katillugu akiusoq. Ininik attartornermut, nutserinermut atortunut, toqqaannartumik nutserisunut, peqataasut unnuinerannut timmisartumullu bilitsiinut il.il. aningaasartuutit tamarmik neqerooruteqarnermi ilaatinneqassanngillat, pissutigalugu aningaasartuutit taakkua ingerlatseqatigiiffimmit imaluunniit oqartussaasunit matussuserneqartussaammata (taamaattorli akiliussigallartoqarsimasinnavoq);

-       Aaqqissuussaanermut aammalu inuit qassit siunnersortip tusarniaalluni ataatsimiititsinerit ingerlanneqarnerannut suliaqartittussaassanerai pillugit nassuiaat.

 

Neqerooruteqarneq

Neqeroorutaasoq elektroniskinngorlugu nassiunneqassaaq uunga isiin@nanoq.gl (Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik). Neqeroorut naalakkersuisoqarfimmi tiguneqareersimassaaq ulloq 22. juli 2013 nal. 12:00.

Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfiup tamatuma kingorna neqeroorutit tiguneqartut nalilersussavai toqqaanissarlu isumagissallugu. Neqeroorummik ajugaasumik toqqaaneq naatsorsuutigineqarpoq ulloq 1. august 2013 tikitsinnagu pissasoq. Naalakkersuisoqarfiup neqeroorutit tamaasa akiusutigut imaluunniit pitsaassutsimikkut akuersaarnartutut naliliiffigineqanngippata, itigartinnissaannut imminut pisinnaatippoq.

Neqeroortitsineq matuma siuliani taaneqartoq pillugu paasiniaalluni apeqqutit ingerlatinneqassapput uunga Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfimmi Immikkoortortaqarfimmi pisortaq Tina Jensen (tjen@nanoq.gl), Socioøkonom Bente V. Hansen (bvha@nanoq.gl) imaluunniit Socioøkonom Ole Fjordgaard Kjær (ofkj@nanoq.gl).

 


Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta

 

Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik