Sanatitsisunut sullissivik

Namminersorlutik Oqartussani naalakkersuisoqarfinnut sanaartortunut (ineqarneq pinnagu) sanatitsisunut siunnersortaavoq.

Siunnersuinermi sanaartornermut pilersaarutini pisariaqartitanik paasiniaanermi pilersaarusiornermilu, kiisalu suliassanut siunnersuutit nalilersuiffigineqarnerini, pilersaarutit pingaarnerit akuerineqartarnerini neqerooruteqartitsinissamut najoqqutassiornermi il.il. ikiuuttoqartarpoq.