9. februar

Naalakkersuisut ulloq 9. februar ataatsimiikkamik makku aalajangerpaat

Namminerisamik kiassarnermut uuttuusersuinissaq pillugu nassuiaat
Naalakkersuisut aalajangerput:

 • Namminerisamik kiassarnermut uuttuusersuinissaq pillugu nassuiaat saqqummiunneqartoq akuerineqassasoq,
 • Nassuiaat Inatsisartunut ilaasortanut nassiunneqassasoq,
 • Namminerisamik kiassarnermut uuttuusersuinissamut 2017-imi Ukiakkut ataatsimiinnissamut Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut, Niuernermut, Nukissiuuteqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq siunnersuummik minngiummik suliaqarnissaa akuerineqassasoq.

Paasissutissat sukumiinerusut Pisortaq Jørn Skov Nielsen Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Niuernermut, Nukissiuuteqarnermut Nunanullu Allanut oqarasuaat 34 50 00 saaffiginnilluni pissarsiarineqarsinnaapput

Tasiilami immikkut ittumik suliniut
Naalakkersuisut aalajangerput, Naalakkersuisut akuersissutigissagaat Tasiilami 2016-imi immikkut ittumik suliaq 2017-imi nanginneqassasoq Naalakkersuisoq, Doris Jakobsen akisussaasoralugu.

Paasissutissat sukumiinerusut Pisortaq Lone Nukaaraq Møller Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfimmi oqarasuaat 34 50 00 saaffiginnilluni pissarsiarineqarsinnaapput

Piiaanissamut akuersissummut 2013/31-imut piiaanissamut pilersaarutip aamma matusinissamut pilersaarutip akuersissuteqarfigineqarnissaannut piffissamut killiliussap sivitsorneqarnissaanik akuersissuteqarnissaq, kiisalu akuersissutip toqqaannanngitsumik tunniunneqarnissaata akuersissuteqarfigineqarnissaa pillugit Naalakkersuisunut inassuteqaat
Naalakkersuisut aalajangerput:
 • piiaanissamut akuersissut 2013/31 naapertorlugu piiaanissamut pilersaarutip aamma matusinissamut pilersaarutip Naalakkersuisunit akuersissuteqarfigitinnissaanut pisinnaatitsissummik pigisaqartumut piffissamut killiliussap 24. Oktober 2017 tungaanut sivitsorneqarnissaa akuerineqassasoq,
 • piiaanissamut akuersissutip 2013/31-ip toqqaannanngitsumik tunniunneqarnissaa akuerineqassasoq,
 • piiaanissamut akuersissummut 2013/31-imut tapiliussami teknikkimut inatsisilerinermullu tunngasunik annikinnerusunik iluarsiinissamut Aatsitassanut Ikummatissanullu Aqutsisoqarfik piginnaatinneqassasoq,
 • Aatsitassanut Ikummatissanullu Naalakkersuisoq piiaanissamut akuersissummut 2013/31-imut tapiliussap atsiornissaanut piginnaatinneqassasoq.

Paasissutissat sukumiinerusut Pisortaq Jørgen T. Holm Aatsitassanullu Naalakkersuisoqarfimmi oqarasuaat 34 50 00 saaffiginnilluni pissarsiarineqarsinnaapput

Maniitsup eqqaani sumiiffimmut aatsitassarsiorluni misissuinissamut akuersissutip 2012/28-ip atugassarititaasut akuersissummi aalajangersarneqartut tunngavigalugit sivitsorneqarnissaa pillugu inassuteqaat.
Naalakkersuisut aalajangerput:

 • aatsitassarsiorluni misissuinissamut akuersissutip 2012/28 Maniitsup eqqaani inissisimasup piffissamut 31. december 2021 tikillugu sivitsorneqarnissaa akuerineqassasoq,
 • Aatsitassanut Ikummatissanullu Aqutsisoqarfik tamatuma kingorna aatsitassarsiorluni misissuinissamut akuersissummut 2012/28-imut tapiliussami teknikkimut inatsisilerinermullu tunngasunik annikinnerusunik iluarsiinissamut piginnaatinneqassasoq,
 • Aatsitassanut Ikummatissanullu Naalakkersuisoq aatsitassarsiorluni misissuinissamut akuersissummut 2012/28-imut tapiliussap atsiornissaanut piginnaatinneqassasoq.

Paasissutissat sukumiinerusut Pisortaq Jørgen T. Holm Aatsitassanullu Naalakkersuisoqarfimmi oqarasuaat 34 50 00 saaffiginnilluni pissarsiarineqarsinnaapput

Tunup kujataani sumiiffimmut aatsitassarsiorluni misissuinissamut akuersissutip 2013/06-ip Obsidian Mining Ltd.-imit Alba Mineral Resources plc.-imut toqqaannanngitsumik tunniunneqarnissaata akuerineqarnissaa pillugu inassuteqaat.
Naalakkersuisut aalajangerput, aatsitassarsiorluni misissuinissamut akuersissutip 2013/06-ip Tunup kujataani inissisimasup Obsidian Mining Ltd.-imit Alba Mineral Resources plc.-imut toqqaannanngitsumik tunniunneqarnissaa akuerineqassasoq

Paasissutissat sukumiinerusut Pisortaq Jørgen T. Holm Aatsitassanullu Naalakkersuisoqarfimmi oqarasuaat 34 50 00 saaffiginnilluni pissarsiarineqarsinnaapput

Tunup kujataani sumiiffimmut aatsitassarsiorluni misissuinissamut akuersissutip 2017/06-ip akuerineqarnissaa.
Naalakkersuisut aalajangerput:

 • Longland Resources Limited Tunup kujataani sumiiffimmut 299 km2-inik annertussusilimmut aatsitassarsiorluni misissuinissamut akuersissummik tunineqassasoq,
 • Aatsitassanut Ikummatissanullu Aqutsisoqarfik tamatuma kingorna aatsitassarsiorluni misissuinissamut akuersissummi teknikkimut inatsisilerinermullu tunngasunik annikinnerusunik iluarsiinissamut piginnaatinneqassasoq,
 • Aatsitassanut Ikummatissanullu Naalakkersuisoq aatsitassarsiorluni misissuinissamut akuersissutip 2017/06-ip atsiornissaanut piginnaatinneqassasoq.

Paasissutissat sukumiinerusut Pisortaq Jørgen T. Holm Aatsitassanullu Naalakkersuisoqarfimmi oqarasuaat 34 50 00 saaffiginnilluni pissarsiarineqarsinnaapput

Kalaallit Nunaata imartaani annertuumik mingutsitsisoqartillugu akisussaaffiup paasinarsisinneqarnissaa
Naalakkersuisut aalajangerput, Kalaallit Nunaata imartaanni annertuumik mingutsitsisoqartillugu naalagaaffiup aamma Namminersorlutik Oqartussat akornanni akisussaaffiup paasinarsisinneqarnissaa pillugu allakkat Illersornissamut ministereqarfimmut Namminiilivinnermut, Pinngortitamut, Avatangiisinut Nunalerinermullu Naalakkersuisup nassiutissagai, Naalakkersuisut akuerissagaat.

Paasissutissat sukumiinerusut Pisortaq Ruth Lindhardt Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqarnermullu Naalakkersuisoqarfimmi oqarasuaat 34 50 00 saaffiginnilluni pissarsiarineqarsinnaapput

Tunngaviusumik Inatsisissaq pillugu Isumalioqatigiisitamut suliakkiissutinut najoqqutassat allassimaffiannut missingiutip tusarniaassutigineqarnera
Naalakkersuisut aalajangerput:

 • Tunngaviusumik Inatsisissaq pillugu Isumalioqatigiisitamut suliakkiissutinut najoqqutassat allassimaffiannut missingiut ilanngunneqartoq, Inatsisinut Ataatsimiititaliamut / Tunngaviusumik Inatsisissaq pillugu Isumalioqatigiisitaq pillugu Ataatsimiititaliamut tusarniaassutigalugu nassiunneqarnissaa, akuerineqassasoq.
 • Inatsisinut Ataatsimiititaliamut / Tunngaviusumik Inatsisissaq pillugu Isumalioqatigiisitaq pillugu Ataatsimiititaliamut ilanngussatut allakkanut missingiut ilanngunneqartoq akuerineqassasoq.
 • Namminiilivinnermut, Pinngortitamut, Avatangiisinut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq ataatsimiititaliamut allakkani aaqqissuussinikkut allannguuteqartitsinissamut piginnaatinneqassasoq.

Paasissutissat sukumiinerusut Pisortaq Ruth Lindhardt Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqarnermullu Naalakkersuisoqarfimmi oqarasuaat 34 50 00 saaffiginnilluni pissarsiarineqarsinnaapput

Camp Centurymik misissueqqaarneq
Naalakkersuisut aalajangerput:

 • Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut, Niuernermut, Nukissiuuteqarnermut Nunanullu allanut Naalakkersuisup danskit oqartussaasuisa imatut neriorsuuteqarnissaat ilalissagaa:
  • Sumiiffiup Camp Century-p eqqaani silaannarmik misissuinissamik aamma aaqqissuussamik nakkutilliinissamik eqqarsaatigisat aallarteqqullugit
  • Camp Century-p eqqaani qinngornernik radioaktiviusunik misissuineq utaqqineqassasoq
  • Camp Century-mi atortut qimatat avatangiisinut sunniuteqarneri pillugit misissuinerit aallartinneqassasut taamaasilluni Camp Century-p kingunerisaanik mingutitsinermut sumulluunniit atatillugu misissuisoqarnissaa naliliisoqarnissaalu siunertaralugu
  • nunat tamalaat akornanni isumaqatigiissutit tunngavigalugit innuttaasunut akisussaassuseqarnerup USA-mut tutsinneqarsinnaaneranik periarfissamik misissuinissamik.
 • Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut, Niuernermut, Nukissiuuteqarnermut Nunanullu allanut Naalakkersuisup tamanna danskit nunanut allanut ministeriannut allakkatigut nalunaarutigissagaa, tassani Namminersorlutik Oqartussanit oqaaseqaatit inassuteqaatillu misissuinissamut avatangiisinillu nalilersuinissamut eqqarsaatigineqartut taagorneqassallutik;
 • Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut, Niuernermut, Nukissiuuteqarnermut Nunanullu allanut Naalakkersuisup aallakkani aalajangersimasumik oqaatigissagaa, inatsisit tunngavigalugit akisussaassuseqarneq taamaallaat USA-mut imaluunniit Danmarkimut tutsinneqarsinnaasoq, kiisalu akisussaassuseqarnerminik akuersinerminik nalunaaruteqarnissaannik Naalakkersuisut Danmarki qinnuigigaat,
 • Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut, Niuernermut, Nukissiuuteqarnermut Nunanullu allanut Naalakkersuisup allakkani piumasaqaat saqqummiutissagaa, saliinermik suliaqarneq Kalaallit Nunaannut aamma kalaallinut innuttaasunut sapinngisamik annertunerpaamik iluaqutaasussatut ingerlanneqassasoq,
 • Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut, Niuernermut, Nukissiuuteqarnermut Nunanullu allanut Naalakkersuisup allakkani aalajangiusimassagaa Camp Century tulleriiaarinermi salliutinneqassasoq, kiisalu komiténut innersuussilluni oqallisigitinneqarnissaanut siunnersuut itigartissagaa, tassa avatangiisit pillugit komitémi (”Environmental Subcommittee”), ’Permanent Committee’-p ataaniittumi oqallisigitinneqarnissaa.
 • nunanut allanut ministerimut allakkat Inatsisartut Nunanut Allanut Sillimaniarnermullu Ataatsimiititaliaanut, Eqqissisimatitsinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititaliaanut, aammattaaq Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Ataatsimiititaliaanut ilisimatitsissutitut nassiunneqassasoq.
Paasissutissat sukumiinerusut Pisortaq Jørn Skov Nielsen Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Niuernermut, Nukissiuuteqarnermut Nunanullu Allanut oqarasuaat 34 50 00 saaffiginnilluni pissarsiarineqarsinnaapput imal. Pisortaagallartoq Ella Skifte Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmi oqarasuaat 34 50 00 saaffiginnilluni pissarsiarineqarsinnaapput imal. Pisortaq Ruth Lindhardt Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqarnermullu Naalakkersuisoqarfimmi oqarasuaat 34 50 00 saaffiginnilluni pissarsiarineqarsinnaapput