22. marts 2005

Landsstyret besluttede på sit møde følgende:


Rammeoplæg FFL 2006.
 (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)


Landsstyret besluttede:


- at godkende de foreløbige  rammer for landsstyreområderne, som vist i vedlagte bilag A


- at godkende mandat til Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender til, i samarbejde med ressortlandsstyremedlemmerne, at udarbejde forslag til Landsstyret vedr. de endelige rammer for de enkelte landsstyreområder..


- at godkende, at landsstyreområderne ved fordelingen at rammerne tager positivt hensyn til de beskrevne budgetproblemer i ovenstående afsnit 3 og ved rammeindmeldelsen beskriver hvordan budgetproblemerne er søgt løst.


- at godkende at Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender i samarbjede med ressortlandsstyremedlemmerne analyserer initiativerne under reserven til nye udgiftskrævende initiativer og finanseringsreserven nærmere som bekrevet ovenfor i afsnit 2.5 og dermed udarbejde forhandlingsoplæg til Landsstyret til de politiske forhandlinger med partierne i Landstinget.


- at godkende tids- og arbejdsplanen for FFL 2006 som beskrevet ovenfor i afsnit 3.


- at muligheder for fremmedfinansiering af infrastrukturprojekter undersøges.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Peter Beck i Økonomidirektoratet på telefon 34 50 00