2009

Ironbark IBA

2009

Emne: 

Erhverv

Udgivet: 

23.09.2016

Ironbark IBA DK

Efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Grønland

2009

Emne: 

Råstofstyrelsen

Udgivet: 

24.05.2013

Hent publikationen
Oversigt over Selvstyrets interesser i kommuneplanlægningen

Oversigt over Selvstyrets interesser i kommuneplanlægningen - 2010

2009

Emne: 

Teknik og landsplanlækning

Udgivet: 

14.05.2013

Hent publikationen

Redegørelse for virkemidler til reduktion af udledning af drivhusgasser 2008-2012

2009

Emne: 

Klima og energi

Udgivet: 

14.05.2013

Hent publikationen
Energipolitisk perspektivredegørelse

Energipolitisk perspektivredegørelse

2009

Emne: 

Klima og energi

Udgivet: 

14.05.2013

Hent publikationen

Erhvervsmuligheder i oliesektoren

2009

Emne: 

Råstofstyrelsen

Udgivet: 

04.12.2009

Hent publikationen

Handlingsplan for revidering af betalingsjagt i Grønland

2009

Emne: 

Fiskeri og fangst

Udgivet: 

04.11.2009

Hent publikationen

Anbefalinger angående børns og familiers trivsel 2009

2009

Emne: 

Familie

Udgivet: 

01.10.2009

Hent publikationen

Olieefterforskning i Grønland 2009

2009

Emne: 

Råstofstyrelsen

Udgivet: 

04.06.2009

Hent publikationen

Erhvervsmuligheder i råstofsektoren

2009

Emne: 

Råstofstyrelsen

Udgivet: 

04.06.2009

Hent publikation

Side

af 2