Folkeafstemning om Selvstyre

Vælgerne svarede ved den vejledende folkeafstemning "Ja" eller "Nej" til spørgsmålet:

"Ønsker du, at der indføres selvstyre i Grønland med det indhold og de betingelser, som er skitseret i Grønlandsk-dansk Selvstyrekommissions udkast til selvstyrelov?"

Valgresultatet blev:

Antal stemmeberettigede: 39285

Samlede antal stemmer: 28268

De optalte stemmer fordelte sig som følgende:

Ja: 21.355 75,54%

Nej: 6.663 23,57%

Blanke: 175 0,62%

Ugyldige: 75 0,27%

Stemmeprocent: 71,96%