Arbejdsgrupper nedsat af Selvstyrekommissionen

Arbejdsgruppen vedrørende Økonomi og Erhvervsudvikling

Direktør Martha Labansen
Formand for arbejdsgruppen

Landstingsmedlem Ane Hansen

Kommissionsformand Jakob Janussen

Fhv. landstingsformand Daniel Skifte

Direktør Anders Brøns
Udtrådt maj 2002 efter omlæg­ning af arbejdsgruppe

Professor Christen Sørensen
Udtrådt maj 2002 efter omlæg­ning af arbejdsgruppe

Professor Gorm Winther
Udtrådt maj 2002 efter omlæg­ning af arbejdsgruppe

Faglig sekretær Keld Jensen
Faglig sekretær for arbejds­gruppen

 

Arbejdsgruppen vedrørende Udenrigs- og Sikkerhedspolitik

Seniorkonsulent Finn Lynge
Formand for arbejdsgruppen

Professor Olav Fagelund Knudsen

IT-chef Ole Aggo Markussen
Tiltrådt maj 2002

Landstingsmedlem Johan Lund Olsen

Direktør Klaus Karsten Pedersen

Chefrådgiver Marianne Jensen
Udtrådt oktober 2000

Seniorrådgiver Jørgen S. Søndergaard
Faglig sekretær for arbejds­gruppen

 

Arbejdsgruppen vedrørende de Menneskelige Ressourcer

Landsstyremedlem Mikael Petersen
Formand for arbejdsgruppen

Landstingsmedlem Ane Hansen

Fhv. landstingsmedlem Mogens Kleist

Forstander Jokum Møller

Forstander Lars Olsvig
Tiltrådt maj 2000

Direktør Gerhardt Petersen

Faglig sekretær Keld Jensen
Faglig sekretær for arbejdsgrup­pen

 

Arbejdsgruppen vedrørende de Lovgivningsmæssige Spørgsmål

Landstingsmedlem Johan Lund Olsen
Formand for arbejdsgruppen

Professor Gudmundur Alfredsson

Professor Frederik Harhoff

Kommissionsformand Jakob Janussen

IT-chef Ole Aggo Markussen
Tiltrådt maj 2002

Professor Hanne Petersen

Landstingsmedlem Henriette Rasmussen

Sekretariatschef Alfred E.R. Jakobsen
Faglig sekretær for arbejds­gruppen. Tiltrådt marts 2002

Faglig sekretær Jakob Møller Lyberth
Faglig sekretær for arbejds­gruppen. Fratrådt december 2001