Bilag 2: Kommissionens medlemmer, arbejdsgruppemedlemmer samt sekretariatet

Selvstyrekommissionens medlemmer

Kommissionsformand Jakob Janussen

Landstingsmedlem Ane Hansen

Fhv. landstingsmedlem Mogens Kleist

Direktør Martha Labansen

Seniorkonsulent Finn Lynge

IT-chef Ole Aggo Markussen
Tiltrådt maj 2002

Landstingsmedlem Johan Lund Olsen

Fhv. landstingsformand Daniel Skifte

Landsstyremedlem Mikael Petersen
Udtrådt december 2002

Landstingsmedlem Ole Dorph
Tiltrådt december 2000, udtrådt september 2001

Chefrådgiver Marianne Jensen
Udtrådt oktober 2000