Selvstyrekommissionen

Selvstyrekommissionen blev nedsat af Landsstyret ved årsskiftet 1999 - 2000,og kommissionens arbejde udmundede i en betænkning, som blev udleveret til Landsstyret i 2003.

Selvstyrekommissionen har blandt andet fået til opgave at "beskrive de områder, hvor hjemmestyret har overtaget kompetence, de områder, hvor staten fortsat har kompetencen, samt de områder, hvor kompetencen på forskellig vis er delt mellem hjemmestyret og staten. Endvidere forud­sættes det i kommissoriet, "at kommissionen nedsætter underarbejdsgrup­per, der udarbejder betænkningsbidrag om de behandlede spørgsmål til forelæggelse for kommissionen".