Medlemmer

Medlemmer af arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretsspørgsmål i Grønlandsk-dansk selvstyrekommission.

Formand

 • Folketings- og Landstingsmedlem Lars-Emil Johansen, Siumut

Medlemmer

 • Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat
 • Landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit Atagatigiit
 • Folketingsmedlem Niels Helveg Petersen, Det Radikale Venstre
 • Folketingsmedlem Line Barfod, Enhedslisten
 • Folketingsmedlem Birthe Rønn Hornbech, Venstre

Tilforordnede

 • Professor, dr.jur. Jens Hartig Danielsen, Aarhus Universitet Professor, direktør Gudmundur Alfredsson, Raoul Wallenberg Institute

Sagkyndige medlemmer

 • Lovråd Jørgen Steen Sørensen, Justitsministeriet Ambassadør Tyge Lehmann, Udenrigsministeriet
 • Professor, dr. jur. Ole Spiermann, Københavns Universitet

Rådgiver

 • Mininnguaq Kleist, Landsstyrets sekretariat

Sekretariat

 • Sekretariatschef Steen Ryd Larsen, Statsministeriet Konsulent Anne Dannerfjord, Statsministeriet
 • Sekretariatschef Jakob Janussen, Landsstyrets sekretariat
 • Fuldmægtig Lisbeth Møller Jensen, Landsstyrets sekretariat
 • Fulgmægtig Søren Klit, Statsministeriet