Ikke-levende ressourcer

Kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende ikke-levende ressourcer.

På baggrund af de muligheder, der statsretligt er for de grønlandske myndigheders overtagelse af sagsområdet ikke-levende ressourcer i Grønland, skal arbejdsgruppen overveje og stille forslag til fremtidige modeller for en overtagelse af sagsområdet, herunder hvordan et fremtidigt samarbejde mellem grønlandske og danske myndigheder i givet fald kan organiseres. Der skal her tages hensyn til et muligt behov for teknisk-administrativt samarbejde og i givet fald til en finansieringsmodel for et sådant samarbejde.

Spørgsmålet om sammenhængen mellem eventuelle indtægter fra en råstofudvinding i Grønland og en nyordning vedrørende de økonomiske relationer mellem Danmark og Grønland behandles i den nedsatte arbejdsgruppe vedrørende økonomi.

Kommissionen udpeger en formand samt yderligere medlemmer af kommissionen til arbejdsgruppen. Formandskabet udpeger efter indstilling fra sekretariatet to sagkyndige medlemmer.
Arbejdsgruppen aflægger rapport til Kommissionen senest den 30. april 2005.