Grønlandsk-dansk selvstyrekommission

I venstre side kan du læse om kommissionen, arbejdsgruppen vedrørende ikke-levende ressourcer, arbejdsgruppen vedrørende økonomi og erhvervsudvikling, arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål.

Baggrund

På et møde den 13. januar 2004 besluttede landsstyreformand Hans Enoksen og statsminister Anders Fogh Rasmussen at nedsætte en grønlandsk-dansk embedsmandsgruppe, der skulle udarbejde et forlag til kommissorium til en grønlandsk-dansk fælleskommission, som skal stille forslag til, hvordan Grønlands selvbestemmelse kan øges inden for det eksisterende rigsfællesskab.

Kommissoriet blev underskrevet af landsstyreformanden og statsministeren den 21. juni 2004 og dermed søsat på 25. års dagen for Hjemmestyrets indførelse i Grønland.

Kommissionen, som er sammensat af medlemmer af Grønlands Landsting og Folketinget, forudsættes inden udgangen af 2006 at afgive en betænkning, der skal behandle følgende hovedemner:

  1. overveje og stille forslag om hvorledes de grønlandske myndigheder kan overtage yderligere kompetence, hvor dette er forfatningsretlige muligt
  2. udarbejde forslag til lovgivning om en nyordning, herunder vedrørende de økonomiske mellemværender mellem Grønland og Danmark

På denne hjemmeside kan du følge med i fælleskommissionens arbejde. God fornøjelse.