Sagsområder der ikke kan overtages under selvstyret

Selvom der indføres i selvstyre i Grønland, vil der stadig være begrænsninger for hvilke sagsområder og kompetencer et selvstyrende Grønland kan overtage.

Grønland er ikke en selvstændig stat under selvstyret, og derfor vil der være hensyn til rigsfællesskabet samt særlige bestemmelser i grundloven, der efter regeringens opfattelse bevirker, at nedenstående sagsområder må forblive hos rigsmyndighederne.

Disse sagsområder er:

  • Statsforfatningen
  • Statsborgerskab
  • Højesteret
  • Udenrigspolitik
  • Sikkerheds- og forsvarspolitik
  • Valuta- og pengepolitik

Hvis du vil vide mere om sagsområderne, kan du finde flere oplysninger i udkastet til selvstyrelovs bemærkninger. Disse finder du i Betænkningen.