Liste II

 1. Kriminalforsorgen
 2. Pas
 3. Politiet og anklagemyndigheden samt de hertil knyttede dele af kriminalretsplejen
 4. Retsplejen, herunder oprettelse af domstole
 5. Kriminalretten
 6. Udlændingeområdet og grænsekontrollen
 7. Personretten
 8. Familieretten
 9. Arveretten
 10. Advokatvirksomhed
 11. Våbenområdet
 12. Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester
 13. Radiokommunikationsområdet
 14. Selskabs-, regnskabs- og revisorområdet
 15. Fødevare- og veterinærområdet
 16. Luftfart
 17. Immaterialret
 18. Ophavsret
 19. De gymnasiale uddannelser
 20. Sikkerhed til søs
 21. Skibsregistrering og søretlige forhold
 22. Kortlægning
 23. Farvandsafmærkning, fyrbelysning og lodsområdet
 24. Havmiljø
 25. Finansiel regulering og tilsyn
 26. Råstofområdet
 27. Arbejdsmiljø