Sagsområder der kan overtages under selvstyret

Den gældende hjemmestyrelov af 1978 indeholder en liste med sagsområder Grønland kan overtage fra staten. Gennem årene har Grønland overtaget sagsområderne, og i dag mangler man blot at overtage ganske få delelementer af enkelte sagsområder.

Derfor er der opstået et behov for en ny liste med sagsområder, som Grønland kan overtage.

I Den Grønlandsk-Danske Selvstyrekommissions betænkning kan man læse kommissionens udkast til selvstyreloven. I udkastet til loven kan man finde de sagsområder, som vi kan overtage under selvstyret.

I udkastet til selvstyrelovens bilag, finder man ”Liste I”.
Et selvstyrende Grønland afgør selv hvornår sagsområderne på "Liste I" skal overtages.

I bilaget finder man også ”Liste II”.
Sagsområderne anført på ”liste II” kan overtages efter forhandlinger mellem Grønlands Selvstyre og staten. Efter forhandlingerne afgør Grønlands Selvstyre, hvornår det enkelte sagsområde skal overtages.

Sagsområder der overtages af Grønlands Selvstyre finansieres fra tidspunktet for overtagelsen af selvstyret selv (ordningen i dag under Hjemmestyret er, at ved overtagelsen af sagsområder stiger bloktilskuddet tilsvarende til at dække finansieringen af sagsområdet. Under Selvstyret, vil bloktilskuddet ikke stige som følge af overtagelsen af nye sagsområder).

Kommissionen er nået frem til at anbefale denne nye ordning: hvor Grønland gennem årene kan opnå at blive stadig mere selvstyrende og mere økonomisk selvbærende i takt med overtagelsen af nye sagsområder.

Sagsområderne på listerne vil ikke blive overtaget på en gang, men derimod over en årrække. Der er heller ikke fastsat en rækkefølge for overtagelserne af de enkelte sagsområder. Overtagelserne vil ske i takt med det selvstyrende Grønlands parathed.

Finansministeriet har skønnet, at de anførte sagsområder, der p.t. varetages af staten i 2006 udgjorde en samlet udgiftspost på omkring 305 mio.kr.

Der kan overtages sagsområder, som ikke står anført på nogen af listerne – fx fiskeriinspektionen. Det vides ikke præcist hvor udgiftstungt dette sagsområde er, da fiskeriinspektionen i dag udføres i sammenhæng med en del af forsvarsarbejdet for Grønland.
Muligheden for, at Selvstyret i fremtiden overtager fiskeriinspektionen er til stede.
Men det er også muligt, at Grønland først overtager fiskeriinspektionen, når Grønland beslutter sig for at blive selvstændig og danne sin egen stat.

For et selvstyrende Grønland som endnu ikke er en stat, vil der være sagsområder, der ikke kan overtages. Disse vil først kunne overtages, når Grønland beslutter sig for at blive selvstændig og danne sin egen stat.
Du vil kunne finde mere om disse sagsområder her på hjemmesiden og i Betænkningen.
Hvis du ønsker at vide mere om sagsområderne, kan du læse mere i Betænkningen eller betænkningens resumé.