Oplysningskampagne

Oplysningskampagnen om selvstyre var baseret på Den Grønlandsk-Danske Selvstyrekommissionens betænkning om Selvstyre, da det var Betænkningens indhold der skulle stemmes om.

Der blev dog også inddraget andre relevante elementer ind af oplysende karakter.

Kampagnen medførte tryksager til husstandsomdeling, samt indryk af oplysningssider i grønlandske aviser og magasiner.

Betænkningen om selvstyre kunne og kan stadig downloades fra Hjemmestyrets hjemmeside www.naalakkersuisut.gl, eller lånes på diverse biblioteker. På hjemmesiden fandtes og findes også yderligere informationer om selvstyre.

Ved de over 30 borgermøder rundt omkring i landet, kunne borgerne også få et eksemplar af Betænkningen samt andre tryksager, hvis den enkelte borger skulle ønske dette.

Nogle af disse borgermøder blev transmitteret direkte via KNRs landsdækkende tv og radio. Ved borgermøderne blev selvstyreindholdet fremlagt og borgerne kunne stille spørgsmål til både politikere og embedsmænd.

Der blev yderligere arrangeret omkring 15 oplysnings- og debatmøder på forskellige uddannelsesinstitutioner rundt omkring i landet.

4 tv-udsendelser om selvstyre blev produceret, og udsendt i KNR med efterfølgende debatprogrammer.

Omkring 8 radio-programmer om selvstyre blev ydermere produceret i samarbejde med Hjemmestyrets informationskontor, og udsendt i KNR

3 info-tv-spots om selvstyre blev produceret og udsendt i KNR forud for folkeafstemningen om selvstyre den 25. november 2008.