Folkeafstemningen om Selvstyre

Folkeafstemning om Selvstyre blev afholdt den 25. november 2008.

I Landstingslov nr. 2 af 21. maj 2008 om afholdelse af vejledende folkeafstemning om indførelse af selvstyre i Grønland, kan man læse det spørgsmål, som vælgerne skulle svare ja eller nej til:

§ 2. Vælgerne svarede ved den vejledende folkeafstemning "Ja" eller "Nej" til spørgsmålet:

Ønsker du, at der indføres selvstyre i Grønland med det indhold og de betingelser, som er skitseret i Grønlandsk-dansk Selvstyrekommissions udkast til selvstyrelov?

 

Valgresultatet blev:

Antal stemmeberettigede: 39285

Samlede antal stemmer: 28268

 

De optalte stemmer fordelte sig som følgende:

Ja: 21.355 75,54%

Nej: 6.663 23,57%

Blanke: 175 0,62%

Ugyldige: 75 0,27%

Stemmeprocent: 71,96%