År 2008

Efter et klart folkeafstemningsresultat til fordel for indførelsen af selvstyre i Grønland, var arbejdsopgaven for Selvstyrekontoret i 2009 at beskæftige sig med det forberedende arbejde med indførelsen af selvstyret d. 21. juni 2009. Ydermere skulle Selvstyrekontoret løbende oplyse offentligheden om den i gangværende selvstyreproces og relevante spørgsmål om selvstyre.

Udover disse funktioner havde Selvstyrekontoret rådgivende funktion for Landsstyreformanden i selvstyrespørgsmål.