Selvstyrets indførelse

Billede af det Grønlandske flag

Lov om Grønlands Selvstyre 
Forslag til Lov om Grønlands Selvstyre med bemærkninger

 

Fejring af Selvstyredagen

21. juni er Grønlands Selvstyredag og Nationaldag. 

 

Folkeafstemningen om Selvstyre den 25 november 2008

Mere end 75% sagde Ja til spørgsmålet: "Ønsker du, at der indføres selvstyre i Grønland med der indhold og de betingelser, som er skitseret i Grønlandsk-dansk Selvstyrekommissions udkast til selvstyrelov?".

 

Selvstyrekontoret

Selvstyrekontorets primære arbejdsopgave i 2008 var at planlægge og gennemføre oplysningskampagnen om selvstyre, indtil folkeafstemningen om selvstyre gennemførtes d. 25. november 2008. 
 

Grønlandsk Dansk Selvstyrekommissions betænkning blev underskrevet og afleveret

Overdragelse af Grønlandsk-Dansk Selvstyrekommissions betænkning blev holdt i Lille sal i Katuaq tirsdag den 6. maj 2008.
Kommissionens formand Jonathan Motzfeldt, sammen med Kommissionens næstformand Christian Mejdahl, overdrog betænkningen til Statsminister Anders Fogh Rasmussen og Landsstyreformand Hans Enoksen.
Læs mere her om overdragelsen