Antigentest på vej til byer og bygder

Naalakkersuisut og kommunerne har holdt møde omkring fordelingen af brugen af antigentest samt hvilke muligheder der er for at udlevere antigentest til de folk som ikke har mulighed for selv at købe antigentest.

”Vi har holdt møde med borgmestrene og sammen er vi er blevet enige om at prioritere de grupper som er mest sårbare. Borgmestrene har ligeledes selv ønsket at fordele testene ud til deres institutioner”, siger Mimi Karlsen, Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender. Hun har overtaget sundhedsområdet, mens Kirsten L. Fencker holder sygeorlov.

I samme ombæring noteres at kommunerne ikke vil deltage i arbejdet med at uddele kviktest til mindrebemidlede borgere. På den baggrund arbejder Naalakkersuisut på højtryk med at finde et alternativ. Målet er fortsat at ingen borgere skal efterlades uden mulighed for selvtest af økonomiske grunde.

”Antigentestene bliver fordelt til de grupper i samfundet som vi skal beskytte og skal fungere som et screeningsværktøj så man kan reagere hurtigt inden der opstår ukontrolleret smitte, eksempelvis på alderdomshjem og i hjemmeplejen. Det er vigtigt at vi undgår at få smitte ind, da smittet personale vil gøre det svært at drage omsorg for borgerne. Vi har bestilt et større antal test og flere er på vej, så der er mulighed for at udvide grupperne som vil modtage disse test inden for de næste uger”, siger Mimi Karlsen.

Byer og bygder med stor smittespredning bliver prioriteret i første omgang men planen er, at alle bosteder i Grønland vil få sendt kviktest så hurtigt det kan lade sig gøre, afhængig af trafikforhold samt udfordringer med vejret.

For yderligere oplysninger kontaktes Naja Lynge Petersen, ministersekretær for Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigs Mimi Karlsen gennem mail: nlyp@nanoq.gl tlf.: 34 56 11