Krav ved indførsel af hunde og andre familiedyr

Det er strafbart at indføre dyr i Grønland uden tilladelse. Dyr, som indføres ulovligt, kan endvidere fratages fra ejer uden erstatning og kan aflives hvis en dyrlægefaglig vurdering taler derfor.

På baggrund af nylige sager vedrørende ulovlig indførsel af hunde, skal Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland bringe reglerne for indførsel af hunde og andre familie- og hobbydyr i erindring:

Det er kun tilladt at indføre dyr i Grønland efter indhentning af indførselstilladelse fra Grønlands Repræsentation i Danmark. Indførselstilladelsen udstedes kun, hvis en række sundheds- og registreringsmæssige krav er opfyldt. For hunde er der krav om følgende:

-       Gyldig vaccination mod hundesyge, parvovirus og rabies

-       Tilladelse til hundehold i bopælskommunen i Grønland

-       Dyrlægeudstedt sundhedsattest (højst 14 dage gammel ved afrejse)

-       Dokumentation for sterilisation af tævehunde

Indførselstilladelsen skal fremvises ved check-in i Kastrup ved afrejse til Grønland. Her kontrolleres det, at tilladelsen er gældende for det pågældende dyr.

Det er af stor vigtighed, at reglerne vedrørende indførsel af dyr overholdes, da de er med til at sikre, at kun raske dyr indføres i Grønland. Tilladelsen sikrer også, at dyr, der indføres i landet, bliver registreret i det nationale dyreregister, således at ejerforhold og de lovpligtige vaccinationer kan kontrolleres. Reglerne eksisterer for at beskytte landets dyr mod indførsel af blandt andet smitsomme sygdomme. Overholdes reglerne ikke, kan konsekvenserne være alvorlige.

For nærmere information kontakt Departementet for Fiskeri og Fangst, apn@nanoq.gl.