Naalakkersuisut: Lad os stå sammen for at løse problemerne

Medlem af kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq Justus Hansen (Demokraterne) har efterlyst handling efter to tragiske drab i Østgrønland indenfor en uge. Ifølge ham er det især boligforholdene der er kritisable, hvor det ofte ses, at alt for mange mennesker bor sammen på alt for lidt plads.
”Det er altid tragisk og sørgeligt når der sker drab.
Vi kender godt til udfordringerne med boligmangel og vi har også flere indsatser i gang”,
siger de 3 medlemmer af Naalakkersuisut, Mimi Karlsen, Mariane Paviasen samt Paneeraq Olsen”.

Naalakkersuisut har fokus på følgende områder:
  • Indsatser på børne og unge-området
  • Uddannelsesparathed og gennemførelse af uddannelse
  • Beskæftigelsesudfordringer
  • Erhvervsudvikling
Ungdomsboliger er projekteret
Boligforhold har en stor indflydelse på levevilkårene i de enkelte husstande. Naalakkersuisut har efter tiltrædelse og med vedtagelse af den første finanslov efter valget, igangsat projektering af ungdomsboliger i både Tasiilaq og Ittoqqortoormiit. Dette sker efter konstatering af, at der mangler boliger for unge i de to byer, som ønsker at blive i lokalsamfundet. Der projekteres 2-4 ungdomsboliger i Ittoqqortoormiit og 4-8 ungdomsboliger i Tasiilaq. Det endelige antal boliger, der skal opføres, vil afhænge af de arealer, der bliver stillet til rådighed og hvilke størrelser boliger, som ungemålgruppen efterspørger. Disse forhold vil blive afklaret forud for projekteringen.

Nu ved vi jo, at der er et stort renoverings- efterslæb på boligområdet, over hele landet, og Naalakkersuisut er villige til at samarbejde med kommunerne om boligforhold og der er igangværende projekter, der venter på svar fra kommunerne.

Der arbejdes tæt med Kommuneqarfik Sermersooq
Indsatserne mod omsorgssvigt er mangfoldige, - og de gennemføres i tæt samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq. Der er mange indsatser på landsplan, hvor Tasiilaq også er omfattet, f.eks. børneværested, Socialstyrelsens børnerejsehold, MANU-kursusforløb, Tidlig indsats, kompetenceudvikling af personalet i dagtilbud, mv. De mange indsatser er målrettet såvel udsatte børn og unge, som forældrene og fagpersonalet. Det er den samlede indsats, som skal bidrage til at afhjælpe de sociale udfordringer og medvirke til at give borgerne i Tasiilaq bedre vilkår for et liv i god trivsel.

Naalakkersuisut vil gerne samarbejde såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker dette, da vi allesammen gerne vil tage ansvar.

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær for Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender Arbejdsmarked og Indre Anliggender Naja Lynge Petersen pr. mail: nlyp@nanoq.gl Telefon: 345611