Kvoterne for kystnæst hellefisk for 2022 fastsat

Naalakkersuisut fastsatte den 9. december 2021 de kystnære hellefiskekvoter for forvaltningsområde 46 og 47 for 2022.

TAC´en for kystnært hellefiskekvote for 2022 fastsættes som følgende:

Art

Rådgivning 2022

(tons)

Kvote 2021

(tons)

Kvote 2022

(tons)

Hellefisk

Disko Bugt

- joller = 46,7333 %

- fartøj = 53,2667 %

4.346

10.540

9.100

Uummannaq

- joller = 66,9650 %

- fartøj = 33,0350 %

5.153

9.764

9.650

Upernavik

- joller = 55,4631 %

- fartøj = 44,5369 %

5.068

9.498

9.300

Sisimiut-Maniitsoq

300

300

300[1]

Nuuk

398

1.039

8591

Paamiut-Qaqortoq

222

618

5191

Qaanaaq

Ingen rådgivning

200

252

Østgrønland

Ingen rådgivning

Frit Fiskeri

Frit Fiskeri[1] En gradvis tilpasning af TAC til rådgivning over en årerække er introduceret

TAC’en i forvaltningsområde 47, Diskobugten, Uummannaq og Upernavik bliver fordelt mellem joller og fartøjer iht. Fordelingsnøglen og Bekendtgørelsen for fiskeri efter hellefisk.

Naalakkersuisut vedtog endvidere, at der ikke laves kvoteforhøjelser i løbet at året.

Naalakker­suit besluttede desuden, at afskaffe brug af månedskvoter i jollesegmentet i forvaltningsområde 47. Dog, kan Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst genindfører månedskvoter i jollesegmentet fra den 1. august 2022 og året ud, hvis dette findes nødvendigt for at sikre helårs fiskeri.

En oversigt over TAC for de kystnære arter forefindes her

Kontaktperson afdelingschef Katrine Kærgaard, Departementet for Fiskeri og Fangst. E-mail: katk@nanoq.gl