Ændret strategi i Upernavik skal frigive ressourcer til de behandlingskrævende

Et større udbrud af COVID-19 har i løbet af november måned udviklet sig i Upernavik by. Omkring 200 personer er testet positive. Ud fra oplysninger om det samlede antal testede og andelen af de testede der er positive vurderer landlægeembedet, at mindst halvdelen af befolkningen på 1.115 indbyggere på nuværende tidspunkt er eller har været smittet. Det vurderes, at en meget stor del af alle børn er eller har været smittet.

På baggrund af den meget udbredte smitte er målet for strategien at sikre befolkningen mod alvorlige konsekvenser af udbruddet af COVID-19. Udbruddet er så omfattende, at det ikke længere er muligt følge den strategi, der ellers er anvendt i Grønland i snart 2 år, nemlig at finde de enkelte smittede og deres kontakter og anbefale isolation og karantæne.

I stedet er målsætningen for indsatsen følgende:

  • Sikre hurtig behandling af alle, som udvikler så alvorligt et sygdomsforløb med COVID-19, at den kræver behandling.
  • Sikre, at der er ressourcer til at behandle alle andre sygdomme og tilskadekomne og mulighed for udredning for mulig alvorlig sygdom som kræft og tuberkulose.
  • Sikre test- og analysekapacitet til at undersøge syge med et muligt behandlingsbehov for COVID-19 så de findes tidligt.
  • Sikre et system, så syge og muligt COVID-19 smittede i bygderne hurtigt opdages og der kan tages de nødvendige skridt til at undgå større smittespredning i bygderne.

Indsatser for at sikre gennemførelse af målsætningen:

  • Hele befolkningen i Upernavik må nu i en periode anses for at være nærkontakter og handle derefter. I praksis betyder det, at fuldt vaccinerede kan gå på arbejde, men at al anden social aktivitet indtil videre begrænses mest muligt. Såfremt det organiseres hensigtsmæssigt kan skolen holde åbent.

 

  • Alle med reelle symptomer på COVID-19 må testes og testen må analyseres hurtigst muligt så isolation af den smittede kan sikres. Indtil der foreligger et negativt testsvar må de testede være i isolation.

 

  • Der afsættes kapacitet i sundhedsvæsenet til at sikre behandling af andre syge eller tilskadekomne. På grund af den relativt høje vaccinationsdækning og alderssammensætningen vil de fleste ressourcer skulle bruges til at udrede og behandle andet end COVID-19 sygdom.

 

  • Der sikres et overvågningssystem i bygderne, så bygdesundhedsarbejderne nøje følger udviklingen og hurtigt vil opdage sygdomsudbrud i befolkningen. Ved reel mistanke om udbrud iværksættes om muligt testning med efterfølgende isolation af smittede og karantæne af ikke vaccinerede nære kontakter.

 

  • Der sikres testning af udrejsende fra Upernavik i henhold til gældende regler. Ved helt nødvendig rejseaktivitet mellem bygder tilrådes det, at undgå enhver nærkontakt.

Der er ikke dokumenteret nogen smitte i bygderne omkring Upernavik endnu, men vaccinationsdækningen i bygderne er væsentlig lavere end i Upernavik, så risikoen for spredning til en eller flere bygder anses for høj. Derfor opfordres alle borgere til at følge anbefalingerne for, at begrænse smittespredningen mest muligt.

På nuværende tidspunkt testes der ikke bredt i Upernavik, hvilket betyder at personer med milde symptomer samt nærkontakter til smittede ikke bliver testet. Hvis der testes bredt vil man finde et større antal positive med overstået infektion som ikke længere kan smitte andre. Det har på dette tidspunkt ikke noget formål at finde disse personer.

Derudover gennemføres der aktuelt ikke vaccination mod COVID-19 i Upernavik by. Der er stor sandsynlighed for at man kommer til at vaccinere smittede eller personer, som lige har været smittet. Efter en pause vil vaccinationerne blive genoptaget og der vil i begyndelsen af 2022 også blive tilbudt en 3. vaccination (”booster-vaccination”) til alle på 18 år og ældre startende med de ældste.

Ved en målrettet fællesindsats vurderes det, at udbruddet kan overstås på nogen få uger.