Naaja Nathanielsens julegaveønsker til justitsministeren

Naalakkersuisoq Naaja H. Nathanielsen har torsdag den 2. december afholdt møde med den danske justitsminister, Nick Hækkerup. Mødet blev holdt som led i samarbejdet med rigsmyndighederne om at højne niveauet på justitsområdet.

 

På mødet fremsatte Naaja H. Nathanielsen ønske om, at Grønland tilgodeses i de pågående forhandlinger om kriminalforsorgen, særligt med hensyn til beskæftigelsesindsatsen i anstalterne og vedrørende arbejdsvilkår for de ansatte.

 

Herudover fastholdt den grønlandske justitsminister ønsket om, at der sker en forhøjelse af foranstaltningsrammen i kriminalloven fra 10 til 16 år, så der bliver mulighed for at idømme længere foranstaltninger ved de alvorligste forbrydelser.

 

Justitsminister Nick Hækkerup tilkendegav endvidere på mødet, at han fastholder sin beslutning om ikke at etablere en politistation i Kangaatsiaq med den begrundelse, at kriminalitetsbilledet i byen er begrænset. Naaja H. Nathanielsen sikrede sig på den baggrund, at der ikke planlægges nedlæggelser af allerede eksisterende politistationer efter samme logik.

Sluttelig orienterede Naaja H. Nathanielsen justitsministeren om, at Naalakkersuisut arbejder på en ny prioriteringsliste, der vil blive offentliggjort i det nye år, og som vil indeholde en række indsatser og nye fokusområder som eksempelvis digitale forbrydelser.

 

Naalakkersuisoq for Finanser, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling Naaja H. Nathanielsen udtaler efter mødet:

 

”Justitsområdet er et dansk ansvarsområde, men Naalakkersuisut lægger stor vægt på, at udviklingen skal formuleres og fremsættes fra grønlandsk side. Vi sætter derfor pris på dialogen med den danske regering. Det er nødvendigt hele tiden at tydeliggøre behovet for at justitsområdet udvikles og som minimum er på samme niveau som i Danmark.”

 

 

 

For nærmere information kontakt ministersekretær Zakaria Saleh på e-mail: zasa@nanoq.gl