At hjælpe hinanden er en del af os

- Nogle af os arbejder allerede frivilligt. Og mange af os vil gerne hjælpe til i det frivillige arbejde. At hjælpe hinanden er at bidrage til fællesskabet. Som frivillig i en forening eller organisation drager man omsorg for nogle, man ikke nødvendigvis kender. Og det er dejligt, når folk hjælper hinanden, som vi altid har gjort her i Grønland, - udtaler Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier, Paneeraq Olsen.

Vi har en lang tradition for, at vi hjælper vores familie, vores venner, vores naboer og vores medborgere. Det gør vi også, selvom vi ikke kender dem. At hjælpe hinanden ligger i vores kultur. Vores samfund er et fællesskab. Vi kan være frivillige og hjælpe hinanden, vores naboer, by eller bygd. Vi skal have mulighed for at hjælpe inden for de områder, der ligger vores hjerte nært.

 

- Jeg er jo mor til 5 og bedstemor til 7. Jeg kan ikke klare tanken om, at nogle børn ikke har det godt. Jeg har det på samme måde med personer med handicap, der er ensomme. Eller hjemløse, der ikke har noget sted at tage hen. Alle mennesker er nogles børn, søskende eller forældre.. Og vi skal passe på vores medborgere, udtaler Naalakkersuisoq for Børn, Unge, og Familier, Paneeraq Olsen, og fortsætter:

 

At styrke rammerne for de frivillige organisationer på børneområdet er et særligt initiativ i det Grønlandsk-dansk tværgående arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge. Arbejdet skal være med til at tydeliggøre værdien af frivilligt arbejde og gøre det nemmere at være frivillig, hvis man ønsker det. Ved at forbedre rammerne for det frivillige arbejde kan organisationerne få  flere frivillige. De kan også få mere ud af den indsats, som frivillige yder.

 

Det knytter Paneeraq også en stærk kommentar til:          

 

-Initiativerne under det grønlandsk-danske samarbejde har haft øje for mange forskellige aspekter af at hjælpe udsatte børn og unge. Dette initiativ rækker givetvis langt udover børn og unge. Det kan styrke alle de frivillige organisationer. Jeg er glad for, at initiativet omkring frivillighed har afsæt i den grønlandske tradition for at hjælpe hinanden.

 

 

Som en del af dette arbejde lanceres der en kampagne i 2022. Den har fokus på frivillighed og skal bl.a. gøre os opmærksomme på vores muligheder for at være frivillige.

 

I dag er det FN’s Internationale Dag for Frivilligt Arbejde for Økonomisk og Social Udvikling, hvor målet er at fremme frivilligheden internationalt. Grønland bakker op om denne dag.   

 

Kontakt

For nærmere information kontakt ministersekretær Inûna Davidsen på e-mail: inda@nanoq.gl eller tlf. + 299 25 78 54