Skridt til øget beskyttelse af ofre og politireform

Inatsisartut har på efterårssamling vedtaget en række forslag til beslutninger om forbedringer på justitsområdet i Grønland.

Forbedringerne vedrører både øget beskyttelse af ofre og bedre information til ofre for forbrydelser. Samtidig gennemføres en politireform, der vil ligestille Grønlands Politi med de øvrige politikredse i riget og sikre bedre inddragelse af lokalsamfundene ved oprettelse af et kredsråd.

Herudover indføres en ny politiklageordning, ligesom der indsættes en række bestemmelser i kriminallov og retsplejelov for Grønland, som ikke findes i dag, og som vil være med til at sikre retsfølelsen og retssikkerheden i Grønland.

Hertil kommer en forhøjelse af foranstaltningsniveauet ved seksuelle overgreb på børn og samtidig mulighed for at iværksætte behandling overfor krænkerne.

Naalakkersuisoq for Finanser, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling, Naaja H. Nathanielsen udtaler:

”Det er med stor tilfredshed og stolthed, at jeg som Naalakkersuisoq for blandt andet justitsområdet har meddelt justitsministeren, at Inatsisartut på den netop overståede efterårssamling har vedtaget en række forslag til beslutninger om forbedringer på justitsområdet i Grønland”

Lovforslagene er resultatet af et tæt samarbejde med justitsministeriet om et løft af justitsområdet, men det stopper ikke her. Naalakkersuisut vil fortsat arbejde for at skabe forbedringer på området og er derfor netop nu i gang med at udarbejde ”Visioner og Prioriteringer”, der skal afspejle de ønsker, som Naalakkersuisut har til udviklingen. Det er i den forbindelse vigtigt, at prioriteringerne er dynamiske og hele tiden afspejler befolkningens ønsker. Naalakkersuisut vil derfor i højere grad søge at inddrage civilsamfundet og relevante organisationer i det videre arbejde.

Lovforslagene skal behandles i Folketinget for at kunne blive endeligt vedtaget, og dette forventes at ske i starten af det nye år.

For nærmere information kontakt ministersekretær Zakaria Saleh på e-mail: zasa@nanoq.gl