Tilbagerulning af huslejereguleringer for 2022 i Selvstyrets boliger

Den 27. september blev det udmeldt, at der ville ske huslejereguleringer i 7 af Selvstyrets boligafdelinger. Reguleringen skulle ske som følge af behov for øgede indtægter på samlet 4,9 mio. kr., og skulle primært dække udgifter til akutte reparationer. At det er nødvendigt, skyldes manglende midler til vedligehold i en årrække.

Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling Naaja H. Nathanielsen udtalte i den forbindelse: ”Lovgivningen angiver meget klart, at boligafdelingernes budgetter skal være i balance, så udgifterne svarer til indtægterne.”

Der har politisk været ønske om, at huslejereguleringen deles mere solidarisk. For at opnå dette, er det i forbindelse med finanslovsaftalen for 2022 aftalt at udgiften afholdes af Landskassen. Dette sker specifikt ved at der i Finanslov 2022 afsættes en bevilling på 4,9 mio. kr., der dermed sikrer den nødvendige bevillingsmæssige hjemmel.

Konkret betyder det, at den udmeldte huslejeregulering til de berørte lejere tilbagerulles. Lejerne vil modtage meddelelse herom fra INI A/S.

Naalakkersuisoq Mariane Paviasen udtaler i den forbindelse:
”I det kommende år vil jeg som ressortansvarlig udarbejde et forslag til en mere solidarisk løsning for fremtidige huslejestigninger, så udgiften ikke alene lægges på de mest nedslidte boliger.

Dette arbejde vil jeg se frem til at løfte.

Derudover er jeg utroligt glad og tilfreds med, at der i Finanslov for 2022 er sat fokus på den uacceptable mangel på vedligeholdelse, der påvirker dagligdagen for mange af landets lejere. Det påbegyndte arbejde med at sikre fremtidigt vedligehold vil fortsætte.

Det er helt afgørende for beboerne, at der nu gøres en reel indsats for at indhente den manglende vedligehold, så lejerne i Selvstyrets boliger har en god og sund bolig.”

Et led i dette arbejde bliver drøftelser med de politiske partier og kommunalbestyrelser, der skal munde ud i et boligforlig. Formålet vil være en modernisering og fremtidssikring af boligområdet. Forhandlingerne indledes til foråret 2022.

For yderligere information kontakt Departementet for Boliger og Infrastruktur på box909@nanoq.gl