Naalakkersuisut overtager et sagsområde fra Danmark

(Opdateret d. 29. 11. 2021 kl. 14.50)

Et enigt Naalakkersuisut har den 19. november 2021 besluttet at overtage sagsområde fra staten.

Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel, Pele Broberg, er klar til at igangsætte forhandlinger med rigsmyndighederne angående overtagelse af Selskabs-, Regnskabs- og Revisionsområdet fra Danmark. (Liste II, punkt 14) i henhold til §2 i selvstyreloven efter at Formanden for Naalakkersuisut formelt har meddelt Statsminister Mette Frederiksen om beslutningen. Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel skal i den forbindelse udarbejde relevant lovgivning samt fastsættelse af overtagelsesdato.

Sidste gang sagsområder blev overtaget var i år 2010. Områderne som blev overtaget, var Råstofområdet og Arbejdsmiljø Offshore. Det er således første gang i over et årti, at Naalakkersuisut skal overtage et sagsområde.
Med overtagelsen af området kan Naalakkersuisut udarbejde en lovgivning som er tilpasset Grønland. Dette er vigtigt da det blandt andet har stor betydning for håndteringen af for eksempel transfer-pricing. Det er eksempelvis når koncernforbundne selskaber, aktionærer eller personer handler med hinanden indbyrdes, så skal det ske til priser, der svarer til almindelige markedsvilkår.

Med overtagelsen vil der gennemføres en digitalisering af området. Digitaliseringen vil medføre fordele i registreringen af selskaber og skabe et bedre overblik over erhvervslivet i Grønland.
Overtagelsen af sagsområdet vil være en længere proces, hvor forhandlinger med partierne og inddragelse af Inatsisartut er centralt. Under den videre proces med overtagelsen af området vil der fortsat være en åben dialog med relevante udvalg og med erhvervslivet i Grønland.

Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel glæder sig til arbejdet med at overtage området.

Henvendelse vedrørende pressemeddelelsen kan rettes til Juno Berthelsen, Ministersekretær for Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel på: jube@nanoq.gl eller til Departementet for Erhverv og Handels officielle e-mail: isiin@nanoq.gl.