Ændring af månedskvote for jollefiskerne

Ændring af månedskvoten af kystnær hellefisk i forvaltningsområdet i Diskobugten for november.

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst har den 19. november 2021 besluttet at tilpasse månedskvoten for jollerne i forvaltningsområde Diskobugt, da kvoten for november for hellefisk er ved at være opfisket.

168 tons af månedskvoten fra december er derfor flyttet til november, hvilket betyder, at den samlede månedskvote i november bliver forhøjet fra 253 tons til 421 tons.

Det betyder at fiskeriet kan fortsætte måneden ud.

For nærmere information kontakt Departementet for Fiskeri og Fangst, apn@nanoq.gl.