Grønland vil begrænse luftforurening fra skibe

Ved at tiltræde MARPOL-konventionens Bilag VI er Grønland med til at minimere udledningen af svovl og andre miljøskadelige stoffer fra skibe.

Grønland tiltrådte MARPOL-konventionen i 1997 – en international konvention under FN’s Søfartsorganisation IMO, der har til formål at forebygge og minimere forurening fra skibe. Indtil nu har Grønland haft forbehold for konventionens Bilag VI om skibes luftforurening. Med tiltrædelsen af bilaget bakkes der blandt andet op om grænseværdier for mængden af svovl i skibes brændstoffer.

Luftforurening fra skibe skader både miljøet og vores sundhed. Udledning af svovl til luften kan forårsage hjerteproblemer og lungesygdomme samt føre til syreregn, der skader både vores plante- og dyreliv.
- Det er vigtigt for Naalakkersuisut, at vi værner om vores miljø og sundhed. Derfor er det glædeligt, at der er bred opbakning blandt Inatsisartuts medlemmer om tiltrædelse af MARPOL-konventionens bilag VI og internationale bestemmelser, der begrænser luftforurening fra skibe, udtaler Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalistat Lund.
De store grønlandske skibe overholder allerede i høj grad kravene i Bilag VI. På nuværende tidspunkt er 95% af verdens handelsflåde underlagt reglerne i MARPOL-konventionens Bilag VI. Der er således bred tilslutning til de internationale regler om begrænsning af luftforurening fra skibe.

For yderligere oplysninger kontakt departementschef i Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Mette Skarregaard Pedersen på tlf.: 346476/529844 eller e-mail: mesp@nanoq.gl eller pan@nanoq.gl.