Forhøjelse af kvote til kystnært efter hellefisk i forvaltningsområde Sisimiut-Maniitsoq

Kvoten for hellefisk i forvaltningsområdet Sisimiut-Maniitsoq forhøjes med 77 tons for 2021.

Naalakkersuisut har, den 15. november 2021, besluttet at forhøje hellefiskekvoten i det kystnære fiskeri i forvaltningsområde Sisimiut-Maniitsoq med 77 tons. Den totale kvote i Sisimiut-Maniitsoq er derved på 300 tons. For 2021 blev kvoterne i område 46 fastsat svarende til det gennemsnitlige optag fra de seneste fulde tre år (2017, 2018 og 2019) på 223 tons. Optaget i 2020 var på 164 tons.

Det samlede kvoteoptag pr. 9. november 2021 er på 213 tons hellefisk i Sisimiut-Maniitsoq. Optaget varer til 96 procent af kvoten på 223 tons, og det forventes således at kvoten vil blive opfisket inden årets afslutning.

Den videnskabelige rådgivning fra Grønlands Naturinstitut for Sisimiut-Maniitsoq anbefaler, at fangsterne ikke overstiger 300 tons i 2021 for et bæredygtigt fangstniveau.

Naalakkersuisut ønsker at fiskeriet efter hellefisk i Sisimiut-Maniitsoq skal fortsætte uhindret resten af året. Den fastsatte kvote er indenfor den videnskabelige rådgivning fra GN. Fiskeriet lukkes når årskvoten er opfisket efter udmelding fra GFLK.

For yderligere oplysninger, kontakt Departementet for Fiskeri og Fangst, apn@nanoq.gl.