Omsorgspersoner bliver nu endnu bedre til at tage sig af udsatte børn og unge

Udsatte børn og unge bliver snart mødt af omsorgspersoner, der kan tage sig endnu bedre af dem. Det sker gennem kurser og uddannelse, som styrker børne- og ungeområdet – og særligt de udsatte. Kurser og uddannelse for personalet er med til at sikre, at børn går en god fremtid i møde, selvom de har haft en hård start på livet. Det er alt sammen en del af Grønlandsk-dansk tværgående arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge.

Børn og unge, der har det sværest, får nu endnu bedre hjælp. Et udsat barn har til daglig mest kontakt med voksne, der ikke nødvendigvis er deres forældre. Derfor skal deres omsorgspersoner være gode til at tage sig af dem og bliver nu endnu bedre til at drage omsorg for dem. Socialstyrelsen tilbyder nemlig kurser til personer, der arbejder med udsatte børn og unge. Tilbuddet gælder primært ufaglærte, som får styrket deres kompetencer til at tage sig af de børn og unge, der har det sværest.

At børn og unge har dygtige personer omkring sig, er vigtigt for Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier, Paneeraq Olsen. Hun udtaler:

-Når det handler om børn og unge, der har haft hårde vilkår tidligt i livet og har været udsat for svigt, er de nye omsorgspersoner en vigtig del af børnenes liv. Jeg ved, at personalet altid gør deres bedste for de børn og unge, de arbejder med. Derfor skal de klædes godt på til opgaven gennem opkvalificering, så de får redskaber til bedre at hjælpe udsatte børn og unge.

Kurserne tilbydes i samarbejde med Socialpædagogisk Seminarium (PI/SPS).

Gratis kurser 

Kurserne er gratis for ansatte inden for det sociale børne- og ungeområde. På kurserne får deltagerne viden og læring om, hvordan de bedst håndterer børn og unge i udsatte positioner. 

Deltagernes erfaring matches også med muligheden for at tage en uddannelse. Det giver bedre forudsætninger for at varetage arbejdet med børn og unge i f.eks. døgninstitutioner for børn og unge, familiecentre, krisecentre og handicapinstitutioner.

Endnu en fordel ved kurserne er, at der muligvis kan gives merit for dem. Tager deltagerne en uddannelse som f.eks. socialhjælper efterfølgende, kan uddannelsen muligvis forkortes. Derved bliver man hurtigere færdig med uddannelsen og kan starte i et nyt eller samme arbejde – nu med endnu bedre kvalifikationer.

De første kurser afholdes i vinteren 2021 og indeholder to Realkompetencevurderingsforløb og to Modulkurser. RKV-forløbene afholdes i uge 48 og 49 i Nuuk.

En del af Grønlandsk-dansk tværgående arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge  

At opkvalificere og kompetenceudvikle personer, der arbejder på børne- og ungeområdet, er en del af Grønlandsk-dansk tværgående arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge.     Formålet er, at opkvalificeringstilbuddene i højere grad skal imødekomme døgninstitutionernes og kommunernes behov. Det skal sikre, at børn og unge får den bedst mulige hjælp – uanset om det er på en døgninstitution eller et værested.

For nærmere information kontakt Ministersekretær Inûna Davidsen på mail inda@nanoq.gl  eller tlf. 34 64 95.