Første hold færdig med Majoriaqkonsulent-uddannelsen

Det første hold med 17 ansatte fra forskellige Majoriaq-centre dimitterer i dag tirsdag den 16. november 2021 og dette bliver fejret i Katuaq.

I efteråret 2020 skabte Niuernermik Ilinniarfik og Departement for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked i fællesskab en ny uddannelse til arbejdsmarkedskonsulenter. Uddannelsen skal sikre den bedst mulige sagsbehandling af borgerne, hvad enten det handler om jobformidling, vejledning eller opkvalificering.
De 17 dimittender kommer fra næsten alle byer, og uddannelsens forløb er foregået ved siden af deres daglige arbejde i et Majoriaq center.

”Stort tillykke til nyudklækkede Majoriaqkonsulenter. I er de første deltagere til uddannelsen, og I har en grund til at være stolte over jeres forløb og resultater. Vi har brug for dygtige og kompetente sagsbehandlere, der kan varetage sagsbehandling af borgere til arbejdsmarkedet for vi har brug for alle hænder her i samfundet.” udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, Mimi Karlsen.

Uddannelsen og undervisningsmaterialet er specifikt udviklet til de ansatte i Majoriaqcentrene, på baggrund af de krav, ønsker og behov deres mangeartede opgaver stiller til deres kompetencer.

”MKU-uddannelsen har givet de studerende ny indsigt og perspektiv på deres gerning, men også givet dem anledning til at reflektere over hvordan de med borgeren i centrum kan hjælpe vores lands borgere med uddannelse, opkvalificering og jobsøgning i fremtiden.
For det er det de skal – det er den akse, deres virke drejer om. De er den lim, der skal binde folkeskoler, brancheskoler, erhvervsliv, de arbejdsløse og socialområdet sammen.”
siger forstander ved Niuernermik Ilinniarfik, Christel Lund Bøjler.

”Vi håber, at vi kan følge op på succesen med det første hold og starte et nyt hold med kommende Majoriaq-konsulenter i efteråret 2022”, siger afdelingschef Lona Lynge, Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked.

For nærmere information kontakt ministersekretær Naja Lynge Petersen på e-mail: nlyp@nanoq.gl eller tlf. + 299 34 56 11