Fartøjer i forvaltningsområde 47 kan fiske i hele området og tage forskud på næste års kvote

Fartøjerne som ejer individuelle omsættelige kvoter (IOK) på hellefisk i forvaltningsområde 47; Uummannaq, Upernavik og Diskobugten kan fiske deres kvoter i hele forvaltningsområde 47. Dette betyder at har én fartøjsejer fortsat kvote tilbage, men fiskeriet for fartøjer er opfisket i ét forvaltningsområde, så kan fartøjet fiske resten af deres kvote i de to andre forvaltningsområder inden for område 47.

 

I henhold til §7 i Bekendtgørelsen om licens og kvoter kan de fartøjsejere som har opfisket deres kvote også tage forskud på næste års kvote pr. 15. november i det pågældende år. Den mængde, som fiskes ud over årskvotemængden fratrækkes årskvote for det efterfølgende år. Hvis der ønskes forskud på kvoten fremsendes en ansøgning til Departementet for Fiskeri og Fangst, aalisa@nanoq.gl.

For nærmere information kontakt Departementet for Fiskeri og Fangst, apn@nanoq.gl.