Narhvaler i Upernavik-forvaltningsområde må ikke fanges

Departementet for Fiskeri og Fangst er fra en jagtbetjent blevet orienteret om, at fangere fra Uummannaq-forvaltningsområde er taget på hvidhvalfangst i Upernavik-forvaltningsområde. Det skal fra Departementet understreges, at fangere fra Uummannaq-forvaltningsområde kun må fange narhvaler i eget forvaltningsområde, som er zone 4. Se vedlagte kortbilag.
Departementet meddelte den 4. juni 2021, at narhvalkvoten for Upernavik-forvaltningsområde var opfanget. Derfor blev narhvalfangsten i Upernavik-forvaltningsområde indstillet.

Naalakkersuisut fastsætter narhvalkvoter og fangstområder pr. forvaltningsområde. Narhvalbestandene ved Upernavik (Zone 3) og ved Uummannaq (Zone 4) er separate bestande. Derfor må fangere fra andre forvaltningsområder, som f.eks. fangere fra Uummannaq-forvaltningsområde, ikke tage på narhvalfangst i Upernavik-forvaltningsområde.

Departementet er også blevet orienteret om, at der for Avannaata Kommunia ikke er en kommunal vedtægt for garnfangst, men at der alligevel foregår garnfangst af nar- og hvidhvaler. Der kan ifølge den gældende bekendtgørelse for nar- og hvidhvaler kun foregå garnfangst i Qaanaaq-forvaltningsområde, men først når den kommunale vedtægt træder i kraft. Der er for nuværende ingen vedtægt i Avannaata Kommunia.

Alle fangere fra forvaltningsområderne Upernavik og Uummannaq, der iht. orienteringen fanger hvidhvaler i Upernavik-forvaltningsområde, pålægges at rapportere alle fangster. Det understreges fra Departementet også, at fangerne skal ansøge om licens til Sullissivik, før de tager på fangst, da licensen skal medbringes og kunne fremvises iht. kravene.

Lovovertrædelser under fangst af nar- og hvidhvaler kan iht. Kriminallov for Grønland medføre bøde og konfiskation af fangst, og der samarbejdes i sådanne tilfælde med Politiet.

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, Afdelingschef, Departementet for Fiskeri og Fangst, tlf.: 34 53 06, e-mail: amalie@nanoq.gl